Vizită de lucru la Sarmizegetusa Ulpia Traiana

În situl de la Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa – capitală a pro­vin­ciei Dacia Romană – situat în Țara Hațe­gului, se vor derula două proiecte de restaurare cu fonduri obținute prin Programul Național de Redresare și Reziliență, care vizează intrarea în Forul lui Traian și accesul prin­cipal în sit, care va îngloba un spațiu mu­zeal adaptat cerințelor actuale de punere în valoarea a monumentului istoric și a descoperirilor arheologice realizate aici.

Valorificare durabilă
Prezența în teren a avut ca obiectiv cla­rificarea unor aspecte care țin de el­a­bo­rarea documentațiilor necesare im­ple­men­tării celor două proiecte. În această etapă, se lucrează la elaborarea Planului Urba­nis­tic pentru Zonele cu Construcții Protejate (PUZCP), care va sta la baza realizării pro­iectelor tehnice pe baza cărora se vor executa lucrările de restaurare. La vizita în teren au fost prezenți administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, Costel Avram, arhitectul-șef Amelia Andrei, re­pre­zentantul Direcției Județene de Cultură Hunedoara, Angelica Bălos, și responsabilii care vor elabora documentația PUZCP. Discuțiile au continuat la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, direct interesată de regulamentul privind construcțiile din aria sitului și limitările stricte prevăzute de acest document. Proiectul „Clădire cu spații mu­zeale și anexe, acces sit arheo­logic Co­lonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sar­mi­zegetusa” are o valoare de 12.604.439.90 de lei.
Proiectul „lntrare Forul lui Traian din ca­drul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” are o valoare de 12.611.505.95 de lei. Obiec­tivul general al celor două proiecte este acela de a valorifica durabil obiectul de patrimoniu COLONIA ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACICA SARMIZEGETUSA, prin lucrări de conservare și restaurare, cu im­pact direct in creșterea numărului de vizitatori după intervenţia asupra sa, im­pulsionând dezvoltarea locală și implicit a județului Hunedoara.
Ambele proiecte sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, In­vestiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/cultural și au ca termen de finalizare anul 2026.