ComunitatePolitica si administratie

Vețel: La an școlar nou, sală nouă de sport

Magdalena Șerban

Începând cu noul an școlar, elevii din Vețel se vor putea bucura de una dintre cele mai moderne săli de sport din județ, realizată în baza unui proiect im­plementat prin Compania Națio­nală de Investiții, în valoare de 6.236.890 de lei. Cheltuielile privind asi­gurarea tuturor utilităților, bran­șa­mente și racorduri au fost finanțate din bugetul local.

Un mare plus investițional
Noua sală are pardoseală din covor sintetic modular, cu strat de absorbție a șocurilor executată din covor PVC de tip multisport, grupuri sanitare, vestiare și dușuri. Tribuna numără 102 locuri, iar spațiul este unul generos, fiind o su­pra­față construită de 1.030 de metri pătrați. Totodată, în zona de foaier a fost am­plasată o garderobă. „Are ca des­tinație utilizarea școlară. S-a făcut re­cepția lu­crărilor și urmează ca mi­nis­trul să sem­neze procesul verbal de predare a obiec­tivului către UAT Vețel. După ce o vom prelua, o vom da în ad­mi­nistrarea școlii gim­naziale de aici. Consilierii locali agre­ează ideea ca sala să poată fi folosită și de către comu­ni­tate, dar vom vedea cum abordăm aces­te detalii în baza unui regulament ce va fi pus în dezbaterea CL. Totodată, e necesară desemnarea unui respon­sa­bil din partea școlii. În fond, școa­la va decide pe mai departe, deoa­rece plata utilităților îi va aparține, toate contrac­tele făcându-se cu școala. Sala este în incintă, așa că e normal să fie o singură entitate integrată. Dacă se va decide să fie dată și în circuit extern, unitatea de în­vățământ va mai amortiza din chel­tu­ieli, cu siguranță. Asta, deoa­rece se va practica un tarif prestabilit”, a declarat Ioan Hențiu (foto), primarul din Vețel. Potrivit edilului șef, până acum, orele de sport se țineau, în cazul în care timpul era nefavorabil, într-o încăpere ame­na­jată în cadrul unei clădiri adia­cente șco­lii generale din satul central. Dar con­dițiile erau improprii și deloc idea­le pentru diverse discipline sportive. „Era mai mult ca să nu-i plouă decât să le ofere un cadru adecvat. Puteau face niște ore de gimnastică, nimic altceva. Este o investiție care va sprijini nu doar mediul școlar, ci întreaga comunitate, uzul didactic în organizarea discipli­ne­lor sportive, pentru desfășurarea unor acti­vi­tăți sportive competiționale spe­ci­fice și pentru pregătirea copiilor cu înclinații sportive fiind principalele ținte. Dar după cum am mai zis, nu excludem tinerii și adulții iubitori de mișcare (fot­bal, volei, handbal, tenis ori baschet)”, a încheiat edilul local.