Vețel: Ajutor pentru încălzire, prin legea consumatorului vulnerabil

Magdalena Șerban

Administrația publică din Vețel anunță cetățenii că depunerea solicitărilor pe­n­tru ajutor de încălzire conform pre­ve­de­rilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se poate face pe întreg parcursul sezonului rece (01.11.2021-31.03.2022).

Plafon nou
Legea consumatorului vulnerabil privind ajutorul financiar dat de guvern pentru încălzirea locuințelor stipulează spriijn doar pentru românii cu venituri mici. Astfel, statul estimează ca va ajuta 524 de mii de gos­podării la nivel național și că va achita 389 de milioane de lei. ,,Oamenii trebuie să știe că până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă, iar după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare. Sprijinul se oferă, potrivit temeiului legal, familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cererea ce trebuie completată de solicitant, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Vizează energia termică în sistem centralizat, cea electrică, gazele naturale și combustibilii solizi și/sau petrolieri. Este foarte important de reținut că un astfel de sprijin e valabil numai pentru un singur sistem de încălzire, fiind acordat doar pentru o singură locuinţă (pentru cea de domiciliu sau de reşedinţă), numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul și numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost de­bran­şaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul so­li­ci­tă­rii ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică). Cererile se pot depune direct la se­diul primăriei sau pot fi transmise în for­mat electronic (e-mail [email protected]) ori prin poștă și ulterior vor fi semnate în original (adresă: sat Vețel, Strada Mihai Eminescu, nr. 256, Cod poștal: 337525). Vă așteptăm”, a afirmat primarul comunei Veţel, Ioan Hențiu (foto).

Venit mic, ajutor mare
Sprijinul de la stat pentru încălzirea lo­cu­inței în sezonul rece (noiembrie – martie) va fi plătit diferențiat în funcție de venitul me­diu lunar pe familie sau al persoanei singure, astfel: 100 la sută din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 lei pe membru de familie/persoana sin­gură; 90 la sută, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei; 80 la sută, pen­tru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei; 70 la sută, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei; 60 la sutăpentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei; 50 la sută, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei; 40 la sută, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei; 30 la sută, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei; 20 la sută, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei și
10 la sută, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/2.053 lei (membru de fa­milie/persoană singură). Valoarea de refe­rință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu va putea fi mai mică de 250 lei/ lună la gaze naturale, 500 lei/lună la energie electrică și 320 lei/lună la combustibili solizi și/sau petrolieri. În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se va stabili lunar, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. În plus, legea prevede și acordarea unor stimulente lunare, deci și în afara sezonului rece, pentru consumul de energie, gaze, combustibil sau lemne. Valoarea acestora variază între 30 și 70 de lei pe lună.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.