Vaţa de Jos: titluri de proprietate acordate în baza Legii 231

Magdalena Şerban

Recent, 24 de locuitori ai comunei Vaţa de Jos au primit de la primarul Liviu Ioan Linţă titluri de proprietate în urma aplicării Legii fondului funciar (231/2018). La înmânarea documentelor au fost prezenţi prefectul jude­ţului Hunedoara, Călin Petru Marian şi Vetuţa Stănescu, deputat PNL.

Se vrea ordine în actele funciare
Potrivit autorităţilor, verificarea şi validarea cererilor de punere în posesie rămâne o ac­ti­vitate prioritară. “Titlurile au fost acordate con­form Legii 231/2018 privind stabilirea drep­turilor de proprietate a terenurilor, în urma validării solicitărilor de către Comisia ju­deţeană de Fond Funciar. Astfel, 24 de familii beneficiare ale cadrului legislativ amin­tit au acum actele la zi. Am mai acordat şi în trecut câteva titluri, însă foarte puţine, mai exact două. În lucru se află peste 200 de dosare care trebuie finalizate şi mai apoi să-şi urmeze calea oficială pentru emiterea, res­pectiv onorarea titlurilor prin transmiterea lor către proprietari. Ce vreau să mai specific este că cererile se pot depune în continuare pe Legea 231 pentru toţi cei care vor să-şi pună la punct partea birocratică şi să fie în regulă cu ceea ce deţin. Pentru întregirea do­sarului, pe lângă cererea-stat, oamenii tre­buie să-şi facă măsurătorile topografice (ridi­cările topo). În mare parte, lumea de la noi şi-a întabulat ce a considerat mai varolos, dar implicând costuri substanţiale şi deseori cu dez­bateri succesorale prin instanţă. Mulţi nu şi-au permis totul de la A la Z. Aşa că e bine­venit acest sprijin. Unele sate au fost coopera­tivizate, altele nu, deci şi din acest punct de vedere situaţiile sătenilor diferă”, a afirmat Liviu Ioan Linţă (foto), primarul co­munei Vaţa de Jos. De amintit că prin Legea nr. 231/2018 se acordă persoanelor fizice sau juridice interesate posibilitatea de a do­bândi dreptul de proprietate asupra a două noi categorii de terenuri (care nu intrau în sfera de acoperire a Legii fondului funciar nr. 18/1991 – “Legea nr. 18/1991”), respectiv: asu­pra terenurilor intravilane aferente con­struc­ţiilor deţinute, care au fost realizate de fos­tele cooperative de producţie, fostele aso­ciaţii economice intercooperatiste şi fos­tele cooperative de consum şi asupra terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospo­dă­reşti, precum şi asupra curţii şi grădinii din jurul acestora care nu au fost cooperati­vi­zate.

Start şi la prima etapă de cadastrare gratuită
Totodată, concomitent, aici va începe implementarea primei etape de cadastrare gratuită, desfăşurată prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) şi realizată din fonduri europene prin intermediul OCPI Hunedoara. Lucrările nu implică costuri pentru cetăţeni. Pe lângă sprijinul necesar populaţiei, vizăm să facem tot ce e nevoie pentru a ajunge să intabulăm şi domeniul public, cu precădere drumurile în primă fază. Deocamdată, avem doar unul intabulat, fiind cuprins într-un proiect de mo­dernizare depus la Compania Naţională de Investiţii (CNI). Ca să beneficiem de cât mai multe fonduri europene sau guvernamentale, se cere să fim proprietari cu intabulările fă­cute”, a arătat edilul. De amintit că obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România, fiind fi­nan­ţat din veniturile proprii ale Agenţiei Naţio­nale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Ope­raţional Regional, în cuantum de apro­xi­ma­tiv 312 milioane de euro. Potrivit legii, au prio­ritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastruc­tură de interes naţional şi terenuri agricole sub­venţionate de Agenţia de Plăţi şi Inter­venţie.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare