ComunitatePolitica si administratie

Vălișoara: Banii din fondul de rezervă, bineveniți

Magdalena Șerban

Guvernul trimite primăriilor 726 mili­oane lei, din Fondul de rezervă, pen­tru plata salariilor, încălzirii, ilu­mi­natului, pentru cofinanțări la proiecte ori, în general, pentru o bună func­țio­nare. Cele mai mari sume le-au primit județele Hunedoara, Mehedinți, Olt, Buzău și Constanța. Fondurile prevă­zute pentru comuna Vălișoara sunt unele decente, după cum susțin re­pre­zentanții autorității locale.

S-au făcut economii
„Ne-au fost alocați 180.000 de lei și vor fi folosiți pentru capitolul de asis­tență socială, dar și la funcționarea de zi cu zi. Am avut și noi unele goluri bu­getare, așa că această sumă ne va echilibra. Aici mă refer la nevoile care sunt pentru întreținere drumuri, pentru necesarul de lemne de foc, dar și pentru plata utilităților, adică energia electrică. Ne pregătim pen­tru perioada de iarnă, iar chel­tuielile sunt mai mari în acest anotimp, comparativ cu cele aferente sezonului cald, de exemplu. La ora ac­tuală nu avem proiecte la care să trebuiască să asigurăm cotă de co­fi­nanțare sau pentru alte cheltuieli neeli­gi­bile, dar cel mai pro­babil asta se va întâmpla pe viitor, atunci când in­ves­tițiile pentru care am cerut finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Anghel Saligny vor ajunge în faza de implementare”, a precizat Camelia Bedea (foto), primărița din Vălișoara. De amintit că potrivit notei de fun­da­men­tare și a motivațiilor centralizate, în anul 2022 unităţile administrativ-teritoriale s-au confruntat cu o lipsă acută de resurse finan­cia­re, cauzată atât de gradul mic de colectare a veniturilor proprii (taxe şi impozite, impozitul pe venit), cât şi de urmările determinate de pandemie şi războiul din Ucraina, pre­cum şi creş­terile substanţiale ale pre­ţurilor. Așa că s-au înregistrat restanţe semnificative la plata lucrărilor şi a uti­lităţilor publice, cât şi a unor cheltuieli de asistenţă so­cială, impo­si­bi­litatea acoperirii ne­ce­sarului de cheltuieli cu surse de ve­nit, influenţat de obligaţiile de plată afe­rente anului 2021, imposibilitatea achi­tării obligaţiilor înregistrate în 2021 şi preluate în exer­ciţiul bugetar al anului cu­rent, achitarea cre­di­te­lor con­trac­tate afe­ren­te proiectelor de dez­voltare şi cofi­nan­ţarea unor in­ves­tiții câștigate din fonduri europene ne­rambursabile.