Politica si administratie

Vai de bugetari! Trebuie să facă economii

Adriana Năstase

Ministerul Finanțelor a publicat pro­iec­tul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, proro­garea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Supranumit „ordonanța austerității”, actul normativ ar urma să introducă o serie de tăieri de cheltuieli în cadrul instituțiilor și autorităților publice.

Doar posturile unice
Instituţiile de stat trebuie să ia măsuri pentru scăderea cu 10 la sută a chel­tu­ielilor cu bunuri şi servici, iar ocuparea prin concurs sau examen a posturilor va­cante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice, va fi suspendată, potrivit Ordonanţei. De asemenea, proiectul pre­vede reducerea cu 50 la sută a nu­mă­rului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcţiilor de dem­nitate publică din cadrul administraţiei publice centrale.”Conducătorii autori­tă­ţilor şi instituţiilor publice, indiferent de mo­dul de finanţare şi subordonare, au obli­gaţia de a dispune măsurile ne­ce­sare, în vederea reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri şi servicii”, exclusiv sumele nerepartizate”, se arată în documentul citat.
În primul trimestru al anului 2023, la cheltuielile cu bunuri şi servicii la nivelul bugetului general consolidat au fost efec­tuate de 17 de miliarde lei, în creş­tere cu 17,2 la sută faţă de aceeaşi pe­ri­oadă a anului 2022. Prin proiectul de act nor­mativ se propune ca guvernul să apro­be lunar limite de credite de anga­ja­ment şi credite bugetare, pentru ordo­na­torii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor spe­ciale. Totodată, autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, inclusiv activităţilor fi­nan­ţate integral din venituri proprii în­fiin­ţate pe lângă acestea, li se interzice achi­zi­ţionarea, preluarea în leasing sau în­chi­rierea de autoturisme, mobilier şi apa­ra­tură birotică. Pe de altă parte, în acest an se va suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau tem­porar vacante, cu excepţia posturilor unice. „Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi auto­ri­tăţile publice, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Ad­mi­nistraţiei, pentru ocuparea posturilor va­cante sau temporar vacante din insti­tu­ţiile publice locale. Pentru posturile pen­tru care s-a desfăşurat proba scrisă a con­cursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vi­goa­re a prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vi­goa­re la acea dată”, se precizează în pro­iec­tul citat. Referitor la evoluţia numărului de posturi ocupate în autorităţile şi ins­tituţiile publice indiferent de modul de finanţare şi subordonare, acesta a crescut cu 9.081 posturi în martie 2023 com­parativ aceeaşi lună a anului 2022. (A. Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura