Actualitate

Va ispăși pedeapsa în România, după ce a stat în închisoare în America

Un hunedorean condamnat în Ame­rica pentru fraude bancare, va fi adus să-și ispășească pedeapsa în România. Cosmin Spiridon a fost acuzat și, apoi, condamnat în Statele Unite ale Americii, pentru că a instalat dis­po­zi­tive de skimming, furând datele car­durilor, de la mai multe bancomate din zona Californiei. Bărbatul a fost con­damnat la 87 de luni de închisoare în SUA.

Iată decizia judecătorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia:
„Soluția pe scurt: În temeiul art. 136 și art. 141-142 din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea ju­di­ci­a­ră internaţională în materie penală republicată, admite cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Dispune recunoașterea Sentinţei de condamnare pronunţată la 22.03.2022 în cauza U.S.A. vs. Cosmin Spiridon, Nr. dosar/rol: 2-21-cr-00210-MCS-2, prin care a fost condamnată persoana trans­ferabilă SPIRIDON COSMIN, în prezent deţinut într-un penitenciar din Statele Unite ale Americii, la pedeapsa de 87 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea comiterii de fraudă bancară, cu încăl­ca­rea 18 U.S.C. paragraful 1349, având co­res­pondent în legislaţia română infrac­ţiu­nile prevăzute de art. 367, art. 250 și art. 360 Cod penal. În baza art. 141 alin. 6 lit. a) din Legea 302/2004, repu­bli­cată, dispune executarea de către per­soa­na condamnată SPIRIDON COSMIN în România a pedepsei de 87 luni în­chi­soare. Deduce din pedeapsa aplicată persoanei condamnate SPIRIDON COSMIN, perioada de 347 zile exe­cu­tate din pedeapsa aplicată, începând cu 21.03.2022 până la 02.03.2023, pre­cum şi un număr de 108 zile, pentru bună purtare, dobândită începând cu 17.07.2023. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta procedură rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin.6 Cod procedură penală ono­rariul apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 1.046 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi va ră­mâne în sarcina statului. Dis­pune comu­nicarea prezentei ho­tă­rârii direc­ţiei de specialitate a Minis­terului Jus­ti­ţiei în vederea comunicării persoanei con­damnate. Dispune co­mu­nicarea hotărârii definitive şi a unui exemplar al mandatului de executare a pedepsei închisorii Direcţiei de spe­cia­litate a Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pro­nunţare cu pro­curorul şi de la comu­nicare cu per­soa­na condamnată. Pro­nunţată în şe­din­ţa publică din data de 30.08.2023.
Document: Hotarâre 70/2023 30.08.2023”. (A.N.)