Comunitate

Universitatea din Petroșani, partener în EURECA-PRO 2

Magdalena Șerban

Conducerea Universității din Petroșani bifează proiecte de anver­gură, cu o mare deschidere pe plan internațional.
Parteneriatul EURECA-PRO, de ex­emplu, nu doar că aduce plusvaloare academică, ci oferă o serie de facilități. Astfel, recent, echipa universității din Valea Jiului s-a întâlnit la Viena pentru EURECA-PRO Strategy Meeting. De asemenea, în noiembrie a avut loc vi­zita la Petroșani a doctoranzilor din uni­versitățile partenere EURECA-PRO (TU Bergakademie Freiberg și Univer­siteit Hasselt) în cadrul evenimentului PhD Journey.

 

Printre elite

Universitatea din Petroșani se nu­mără printre instituțiile de învățământ superior selectate de Comisia Euro­peană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene, făcând parte din consorțiului academic EURECA-PRO (alături de Montanuniversität Leoben din Austria, Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg – Germania, Universitatea din León – Spania, Universitatea Tehnică din Creta – Grecia, Universitatea de tehnologie Silezia – Polonia și Mittweida University of Applied Științele din Germania). Printr-un proiect comun, sunt vizate teh­nologii de valorificare superioară a substanțelor minerale nonenergetice, valorificarea resurselor energetice regenerabile din zonă (hidro, bio, eoliană), promovarea unor măsuri de echitate interregională referitor la re­surse, reorientarea competențelor în mi­nerit în domeniul resurselor mi­ne­rale nonenergetice (cuarț, materiale de construcție, sare, cupru). Consorțiul are ca scop derularea unor programe de studii comune între universitățile par­te­nere, (licență, master și doctorat), atât online, cât și fizic. Proiectul EURECA-PRO 1, de altfel unul stra­te­gic, a debutat în noiembrie 2020 și se va finaliza în noiembrie 2023, finan­țarea provenind de la Comisia Euro­peană (80%) și Ministerul Educației (20%), ceea ce înseamnă 832.000 de euro pentru universitatea din Valea Jiului. Angrenează studenți, doctoranzi și cadre didactice din toate instituțiile de învățământ superior amintite anterior.

 

Urmează EURECA-PRO 2

Potrivit prof.univ.habil.dr.ing. Dan Codruț Petrilean – Prorector proiecte europene, mediul economic, promo­va­rea universității și admitere, la ora actuală există o nouă propunere, EURECA-PRO 2, ce implică un buget mai mare cu 80% față de cel alocat pentru EURECA-PRO 1, urmând ca proiectul să fie finalizat în 10 ianuarie 2023, la Frankfurt, iar depunerea se va face la sfârșitul aceleași luni, rezultatul final urmând să se obțină în intervalul iunie-iulie 2023. Vor fi cinci pachete de lucru la care vor participa toți partenerii (celor 7 se alătură Universitatea din Hasselt și Universitatea din Lorraine), iar durata de implementare va fi de patru ani, adică până în 2027. Scopul final este realizarea specializărilor co­mune. Se dorește înființarea la Petroșani a unei specializări pe domeniul Cosumului și producției responsabile, urmând o specializare comună, iar după 2027 să se înființeze o facultate EURECA-PRO, inclusiv să se creeze un Senat. Este un proiect de anvergură, fiind mare lucru ca un student înscris la Petroșani să poată folosi infrastructura de la Freiberg – Germania, de exemplu (universitatea dispunând de un buget de peste 170 de milioane de euro pe an). ,,Asemenea proiecte conduc la creșterea calității actului educațional, existând o deschidere internațională fan­tastică și o posibilitate enormă pen­tru studenții noștri, și anume aceea de a putea vedea cum se studiază și se lu­crează în cadrul universităților occi­dentale. Sunt organizate inclusiv școli de vară la care participă doctoranzi, mas­teranzi, studenți. Există călătoria doctoranzilor, iar lista continuă. De la cursuri, la vizita unor obiective in­dus­triale, totul este complex și bine struc­turat”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Mihai Sorin Radu, rectorul Universităţii Petroşani.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura