Comunitate

Universitatea din Petroşani îşi aşteaptă viitorii studenţi

Magdalena Șerban
Și în acest an, procesul de admitere la Universitatea din Petroşani se va desfăşura sub forma con¬cursului de dosare, delimitarea candidaţilor ur­mând să se realizeze electronic, în func­ţie de media obţinută prin apli­carea formulei de calcul şi de ordinea opţiu­nilor marcate pe cererea de înscriere. Platforma online este deja activă.

Prestigiu clădit în timp
Ținând cont că unitatea de învăţă­mânt superior din Valea Jiului a fost evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a obţinut cea mai înaltă certificare, respectiv calificativul de instituţie de învăţământ superior cu „grad de încredere ridicat”, nu e de mi­rare că se află pe lista scurtă a opțiunilor celor care urmă­resc să aprofundeze o anu­mită ra­mură. În acest an, 1.215 locuri sunt disponibile pentru o gamă largă de spe­cializări la studii de licență și 800 locuri pentru studii de mas­ter. În plus, can­didaţii din Republica Moldova, din Diaspora sau din orice alt stat din cadrul sau din afara Uniunii Europene bene­ficiază de locuri buge­tate separat. Detalii legate atât de stu­diile de licenţă cât şi de cele de master pot fi obţinute accesând site-ul dedicat admiterii, https://www.upet.ro/admitere. ,, Absol­venţii care bifează Bacalaureatul acum sau au făcut-o în anii precedenţi pot opta pentru unul din locurile puse la dispoziţie la diverse discipline şi spe­cializări pe care cele trei Facultăţi ale universităţii noastre le au disponibile (Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică). Pentru licenţă sunt 610 locuri bugetate şi 587 cu taxă, iar pen­tru master avem 220 locuri bugetate şi 536 cu taxă. Valoarea taxei anuale aferente studiilor de licenţă înseamnă 2.000 de lei, pentru cele de master ajunge la 2.300 de lei, iar pentru doctorat este de 3.800 de lei. Românii de pretutindeni sunt aşteptaţi cu 75 de locuri la studiile de licenţă şi 44 locuri la studii de master. Cei interesaţi se pot înscrie on-line, accesând www.upet.ro, secțiunea Admitere, iar în cazul în care doresc să vină direct la sediul instituţiei noastre sau la centrele de înscri­ere deschise în mai mul­te localtăţi din ţară, o pot face”, a precizat prof. univ. dr. ing. Sorin Radu (medalion), rec­torul Univer­sităţii din Petroşani. Amintim că unul dintre centrele teritoriale de în­scrieri este la Deva, la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil“, situat pe Strada Titu Maiorescu, nr. 24, iar altul se poate găsi la Hunedoara, la sediul Colegiului Economic „Emanoil Gojdu“, situat pe Strada Alexandru Vlahuţă, nr. 1 Bis.