ComunitatePolitica si administratie

Unitățile de învățământ preșcolar și școlar din Orăștie, dotate din fonduri nerambursabile de peste 8 milioane de lei

Magdalena Șerban

Administrația publică locală hune­do­reană cu cele mai multe preocupări legate de susținerea sistemului edu­ca­țional este cea din Orăștie. Recent, a câștigat un nou proiect în baza căruia școlile și grădinițele din municipiu vor fi complet dotate și echipate din bani nerambursabili obținuți în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În funcție de necesități

„Educația copiilor și a tinerilor este un factor esențial pentru dezvoltarea unei comunități, de aceea una dintre prin­ci­palele noastre responsabilități și prio­rități locale este să creștem cali­ta­tea dotărilor unităților de învățământ prin achiziția de mobilier nou, echipamente IT și materiale didactice. Valoarea fi­nan­țării este de aproximativ 8.4 milioane de lei. A fost publicată lista cu proiectele accep­tate spre finanțare, listă pe care se află și UAT Orăștie. Proiectul nostru semnifică dotarea celor 5 unitați de învățământ preuniversitar: Grădinița Că­suța cu Povești, Școala Gimnazială Dr. Aurel Vlad, Școala Gimnazială Dominic Stanca, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu și Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus. În continuare, interesul nostru pentru acest segment rămâne des­chis”, a transmis primarul din Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan (foto). Potrivit edilului, e vorba de dotarea cu 4 laboratoare de informatică în școli și licee; 133 de săli de clasă și de grupă vor primi mobilier – de la mese, scaune, rafturi, dulapuri, până la jocuri și materiale didactice; 128 de săli de clasă și de grupă vor beneficia de echipamente TIC – precum table in­te­ligente, computere, laptop-uri, sis­te­me audio, camere pentru video­con­ferință, routere pentru WiFi și scannere portabile; 12 laboratoare de fizică, chimie și biologie vor fi echipate cu mo­bilier, dar și materiale didactice. Toto­dată, se vor achiziționa diverse echi­pa­men­te și instrumente pentru ex­pe­ri­men­te și lucrări practice: 10 laboratoare
cu echipament TIC; 16 cabinete de matematică, comunicare, geografie și muzică; 5 cabinete de asistență psi­ho­pedagogică; 5 de săli de sport, în func­ție de ne­ce­sități – panouri de bas­chet, porți de mini hand­bal, instalații pentru volei, mese de sărituri, mini­tram­buline, saltele și bări, mingi, jaloane, găr­du­lețe pentru sări­turi, pre­cum și alte ma­te­riale ne­ce­sa­re prac­ti­cării spor­tu­lui și miș­cării plus 1 ate­li­er de practică în ca­drul Li­ce­u­lui Teh­nologic Nicolaus Olahus. Între­gul necesar a rezultat din ana­lizele de ne­voi elaborate la ni­velul fiecărei uni­tăți de învățământ și transmise către au­­to­ritatea locală.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura