Actualitate

Un nou protest, tot pentru bani mai mulți în buzunarele funcționarilor. Pe când un protest pentru cetățeni?

Blocul Național Sindical (BNS), alături de afiliatul său Federația Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate, a anunțat că de astăzi, 2 noiembrie 2023, angajații Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Casei de Asigurări de Sănătate a Muni­cipiului București, ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate și ai Casei de Asi­gu­rări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Jude­că­torești intră în protest generalizat pe pe­rioadă nedeterminată.

Decontarea concediilor medicale
Sindicaliștii din casele de sănătate pro­tes­tează, nu pentru că nu se plătesc concediile medicale cu anii și firmele trebuie să su­porte și plata acestor concedii, ci pentru că vor salarii mai mari. Nu am văzut până acum un protest al angajaților de la stat care să fie făcut pentru contribuabili. A, și când sunt în protest, nu lucrează funcționarii. Cine are de pierdut? Tot firmele private. La nivel na­țio­nal, se pune în pericol relația cu cei peste 40.000 de furnizori de servicii de sănătate. Este vorba de decontarea cheltuielilor pres­tatorilor de servicii (ex: spitale, farmacii), asigurarea cu medicamente și materiale sanitare din Programele Naționale de Să­nă­tate pentru pacienții cu boli cronice, creș­te­rea exponențială a perioadelor de pro­ce­sare și decontare a concediilor medicale, scă­derea capacității de interacțiune cu populația beneficiară de servicii publice de sănătate.

Încearcă să nu afecteze activitatea
„Așadar, de joi, 2 noiembrie 2023, acti­vi­ta­tea de relații cu publicul va fi grav pertur­bată, inclusiv procesarea tuturor do­cu­men­telor ve­nite de la furnizorii de ser­vicii, de la companii (con­cedii medicale) și, nu în ultimul rând, a pro­gra­me­lor naționale de să­nătate, din cauza faptului că majo­ri­ta­tea salariaților din CNAS, CASMB, CJAS-uri și OPSNAJ intră în protest generalizat pe pe­rioadă nedeterminată. În acest sens, 90 la sută din salariații Casei
și-au exprimat acordul cu privire la acest protest, cu ex­cep­ția conducătorilor insti­tu­ției de la nivel cen­tral și teritorial”, se arată într-un comunicat al Fe­derației Sindicatelor din Ca­sele de Sănătate.
Adrian David (foto), directorul general al Casei Ju­dețene de Sănă­tate Hunedoara, a de­cla­rat pentru ME­SAGERUL HUNEDO­REAN că „vom în­cerca să nu afectăm re­lația cu pu­blicul și cu furnizorii de servicii medicale pe perioada protestului. Voi discuta cu sin­dicaliștii. Peste 80 la sută dintre angajații Casei sunt în sindicat”. (S.P.)