Un nou contract de finanţare semnat de Primăria Hunedoara. Amenajări şi dotări pentru copiii din familii defavorizate

Adriana Năstase

Primăria municipiului Hunedoara şi Agenţia pentru Dezvoltare Vest au semnat recent contractul de finanţare pentru un nou proiect destinat unităţilor de învăţământ din oraş. De data aceasta este vorba despre investiţii de care vor beneficia, mai întâi, copiii care provin din familii defavorizate.
Prin intermediul proiectului, la la Şcoala Gimnazială nr. 2 – Corp B (fosta Şcoală Ge­ne­rală nr. 11) se va amenaja un teren de sport multifuncţional (cu gazon artificial şi noc­turnă), se vor moderniza şi dota cabinetul me­dical, cabinetul stomatologic şi 3 săli în care se vor desfăşura activităţi after school. De asemenea, vor fi modernizate şi dotate şi cabinetele medicale existente la Şcoala Gim­nazială Corp IA (fosta Şcoală Generală Nr. 9) şi corp 1 B (fosta Şcoală Generală nr. 12).
„Proiectul pentru care s-a semnat con­tractul de finanţare reprezintă doar o mică parte dintr-un întreg set de proiecte, în valoare totală de aproximativ şapte milioane de euro, implementate prin intermediul GAL-ului urban «Corvinia». Acest grup de acţiune locală (G.A.L.) a fost înfiinţat de Primăria Hunedoara, în urmă cu mai bine de doi ani, tocmai pentru a atrage şi gestiona mai multe proiecte care vizează, în principal, reducerea inechităţilor sociale şi economice din mai multe zone în care locuiesc preponderent familii defavorizate. Prin intermediul pro­iec­­tului, dorim să le asigurăm copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi ex­clu­ziune socială condiţii pen­tru a-şi petrece câteva ore, după cursu­rile şcolare, timp în care să aibă parte de o masă caldă, de servicii educaţio­nale şi me­di­cale de calitate. Doar aşa pu­tem încerca să con­tribuim la schimbarea atitu­dinii copiilor, la stimularea do­rin­ţei lor de a învăţa şi de a avea o viaţă mai bună. Schim­barea în bine a unei comunităţi se poate face, cu muncă şi răb­dare, mai ales prin intermediul co­pi­i­lor”, a de­cla­rat Dan Bobou­ţanu (medalion), pri­ma­rul municipiului Hune­doara.
Proiectul are o valoare totală de 1.066.491de lei (224.453 de euro), din care asistenţa finan­cia­ră nerambursabilă este de 1.023.447 de lei, iar contribuţia Primăriei mu­nicipiului Hunedoara de 43.044 de lei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare