Actualitate

Un cercetător științific, medalie aniversară de la președintele țării

Un cercetător științific de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Daniel I. Iancu (foto), va primi ”Medalia Aniver­sară Centenarul Marii Uniri”, con­ferită de Președintele României.
„Această distincție este o recunoaștere a activității de cercetare și a contribuției dr. Daniel I. Iancu la cunoașterea și apă­ra­rea valorilor în numele cărora s-a realizat Marea Unire din decembrie 1918.
Ceremonia de înmânare va avea loc în preajma celebrării Centenarului Încoro­nării de la Alba Iulia (15 octombrie 1922)”, susțin reprezentanții Președinției României.
Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri” se acordă persoanelor fizice sau juridice, instituțiilor publice și or­ga­nizațiilor ne­guvernamentale, autorităților adminis­tra­ției publice locale sau uni­tăților admi­nis­trativ-teritoriale care păs­trează, cultivă, dez­voltă și prezintă într-o măsură deo­se­bită memoria eveni­men­telor și persona­li­tăților care au contribuit la făurirea unității naționale și a statului modern român sau, prin activitate ori ca­rieră, la apărarea va­lorilor în numele că­rora s-a înfăptuit Marea Unire din 1918. (A.N.)