Politica si administratie

Turneu de tenis de masă cu iz politic la Colegiul „Iancu de Hunedoara”

Nu era de ajuns că s-a iscat un scan­dal sexual la Colegiul „Iancu de Hunedoara”, că directoarea Adela Mateș a permis organizarea unui turneu de tenis de masă aici, sub sigla TNL Hunedoara. Vedeți aici afișul turneului (foto). Situația scan­da­loasă cu profesorul de muzică s-a aflat vineri, 30 septembrie și, era de aștep­tat ca acest turneu să nu se mai orga­ni­zeze la Colegiul respectiv. Însă, nu s-a întâmplat așa. TNL Hunedoara a afișat siglele în sala de sport a liceului, iar turneul a avut loc.
MESAGERUL HUNEDOREAN a soli­ci­tat inspectorului școlar general, Maria Ștefănie, un punct de vedere vizavi de această situație, cu implicare politică în școală.
„Articolul 7 din Legea Educației Na­țio­nale și articolul 4 din Regu­la­mentul ca­dru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniver­si­tar in­terzic organizarea activităților de na­tură politică. Vom verifica modul în care s-a organizat evenimentul și vom lua măsurile legale”, a fost răspunsul dat de inspectorul școlar general al județului. Ne întrebăm ce părere are premierul României, care deține acum și por­to­fo­liul Educației, despre situa­ția de la Co­legiul „Iancu de Hunedoara”? (S. Popa)