Toți pentru unul, unul pentru toți

Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea (foto), nu a semnat statele de plată pentru salarii, după ce unii angajați ai instituției nu și-au făcut datoria, iar cetățenii au avut de suferit.
Primarul argumentează că unii din­tre angajații primăriei nu și-au în­de­plinit atribuțiile sta­bilite în fișa pos­tului, motiv pen­­tru care a ho­tă­rât să sanc­țio­neze în­treaga echipă, consi­derându-i astfel „victime co­la­te­rale”. (A.N.)