Politica si administratie

Tinerii au oportunitatea de a învăța și a se implica în procesul legislativ

Începând din această săptămână, la Camera Deputaților din Parlamentul României se pot depune cereri de în­scriere pentru a II-a ediție a Pro­gra­mului de internship 2023, care se va desfășura în perioada 16 octombrie – 15 decembrie a acestui an. Acesta este dedicat studenților și absol­ven­ților interesați de activitatea uneia dintre cele două Camere ale Parla­mentului României.
Programul de internship la Camera Deputaților reprezintă o inițiativă prin care se oferă tinerei generații posi­bi­li­ta­tea de a se familiariza, într-un mod trans­parent, cu specificul activității Ca­me­rei Deputaților. Viitorii interni au posibilitatea de a participa la activitățile desfășurate de către comisiile par­la­men­tare sau departamentele partici­pan­te, oferindu-le o perspectivă mai detaliată asupra procesului de luare a deciziilor legislative și funcționării ins­ti­tuțiilor parlamentare.
De asemenea, programul include o se­rie de cursuri, sesiuni tematice și vi­zite, com­ple­men­ta­re activității des­­fă­șu­rate de interni în cadrul structurilor.
Studenții și ab­solvenții pot a­plica în pe­ri­oa­da 18 sep­tem­brie – 1 octom­brie 2023 prin plat­forma de servicii online a Ca­merei De­pu­taților, im­ple­men­tată prin proiectul “Creșterea capacității administrative a Camerei Deputaților pentru furnizarea de servicii de calitate”. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene prin POCA 2014-2020.
Pentru a aplica, se accesează pagina de internet a Camerei Deputaților și se completează formularul din secțiunea „CATEGORII DE SERVICII – Informații publice – Internship la CDep – Lan­sea­ză solicitare sau click aici”. Evaluarea candidaturilor și interviurile vor avea loc în prima jumătate a lunii octombrie. Pe durata desfășurării internshipului, internii vor primi o indemnizație lunară, iar perioada de activitate va fi consi­de­rată vechime în muncă. Durata progra­mu­lui de lucru al internilor va fi de 20 de ore de prezență în fiecare săptămână.
Regulamentul de organizare și des­fășurare a­ programelor de internship la Camera Deputaților, Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu com­pletările ulterioare, calendarul progra­mu­lui, spe­cializările disponibile și con­dițiile de eligibilitate pot fi consultate pe pagina de internet a Camerei Depu­taților de­dicată acestui program.
Pe lângă înțelegerea procesului le­gis­lativ, internshipul oferă și oportunitatea de a dezvolta abilități și competențe relevante pentru domeniul politic și administrativ.
Pentru a obține informații supli­men­tare, tinerii interesați mă pot contacta la Biroul Parlamentar din Hunedoara, strada George Enescu, numărul 3, bloc 3. De asemenea, pot contacta biroul te­le­fonic la numărul de telefon 0725109538. Echipa de la biroul parlamentar este disponibilă să ofere detalii despre programul de internship la Camera Deputaților și să răspundă la întrebări sau preocupări legate de acest program.

Ilie Toma,
Deputat PSD Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura