Politica si administratie

Sute de măsuri în Strategia Națională pentru Tineret

Natalia Intotero (foto), ministrul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, a declarat că Strategia Na­ţio­nală pentru Tineret 2023-2027 a fost pusă în transparență deci­zio­nală.

Avizare de către ministere
„În prezența reprezentanților funda­ţiilor, federaţiilor, asociaţiilor şi orga­ni­zaţiilor non guvernamentale am sem­nat cel mai important document stra­tegic esențial pentru dezvoltarea poli­ticilor pentru tineret.
Strategia Naţională pentru Tineret a fost realizată pe baza unui plan de acțiuni pentru următorii cinci ani și cuprinde peste 630 de măsuri pentru tinerii din România. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a intrat în linie dreaptă în ceea ce pri­vește Strategia Naţională pentru Tine­ret. Proiectul a fost pus în trans­pa­rență decizională, urmând ca apoi să fie trimis spre avizare ministerelor cu atribuții în implementare. Ultimul pas va fi aprobarea în ședința de Guvern.
Strategia Naţională pen­tru Tineret a fost elaborată de Ministerul Familiei, Ti­ne­retului și Egalității de Șanse cu ajutorul ex­per­ţilor Băncii Mondiale și cei ai Se­cre­tariatului General al Gu­vernului.
De asemenea, în ultimele șase luni au existat consultări permanente cu reprezentanți atât ai societății civile cât și ai instituțiilor publice – ministere, agenții – cu atribuții în implementarea planului de acțiuni aferent strategiei. (A.N.)