Subsecretarul de Stat Francisc-Oscar Gal: Hunedoara, un județ cu un grad ridicat al dialogului social, dintre județele României

Magdalena Șerban

Prezent la ședința Comisiei de Dialog Social, ce a avut loc ieri, la Deva, subsecretarul de Stat din Mi­nis­terul Muncii și Solidarității Sociale, Francisc-Oscar Gal (foto), și-a mani­fes­tat deschiderea în a sprijini orice demers constructiv, în vederea solu­ționării problemelor din teritoriu.

Grup nou de lucru
„Până la ora actuală, am participat în mai multe județe la comisiile de dialog social și doresc să felicit reprezentanții județului Hunedoara pentru modul de desfășurare, precum și raportare către minister a documentelor, după fiecare ședință. Autoritățile hunedorene au un dialog social activ și se poate observa că atât partenerii sociali cât și repre­zen­tanții instituțiilor statului fac tot posibilul, prin implicare, să rezolve problemele ridicate. De la aplicarea Legii 367/2022, noua Lege a Dialogului Social, s-au mo­dificat și completat unele condiții de desfășurare a acestor ședințe, astfel că prefecturile au obligativitatea de a le ține lunar, la fel ca și în cazul ministerelor. Toate actele normative trebuie să fie va­li­date de către partenerii sociali printr-o ședință de comisie de dialog social, la ni­velul ministerelor. Prin urmare, impor­tan­ța unor astfel de întruniri este una ma­joră, rolul fiind unul constructiv, pe orice segment, unul dintre pilonii principali ai societății fiind pacea socială. Prin dialog, se pot găsi soluții la do­le­anțele punctuale semnalate de către partenerii sociali, iar dacă aceste pro­bleme nu pot fi rezolvate pe plan local, de către instituțiile statului sau repre­zen­tantul Guvernului în teritoriu, adică prefectul, acestea sunt direcționate către ministere, spre soluționare. (…) Referitor la ceea ce s-a discutat la Deva, mai exact legat de unul dintre sub­puncte – partea salarială în învățământ, vreau să precizez că în ședința de Gu­vern din data de 22 martie 2023, Gu­vernul României a adoptat Memoran­du­mul cu tema Aprobarea constituirii unui grup de lucru în vederea implementării jalo­nului 420 aferent Reformei 4 – Dez­voltarea unui sistem de salarizare echi­tabil și unitar în sectorul public din cadrul Planului Național de Redresare și Re­ziliență (PNRR). Acest document pre­ve­de constituirea unui grup de lucru for­mat din reprezentanți, la nivel de se­cre­tari de stat/director al instituției și ex­perți în domeniul resurselor umane și sa­larizării, din cadrul familiilor ocupa­țio­nale de funcții bugetare (Învățământ, Să­nătate și Asistență Socială, Cultură, Diplomație, Justiție și Curtea Consti­tu­țio­nală, Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, Administrație). În acest sens, s-au trimis adrese de no­mi­nalizare a reprezentanților ministerelor de linie care vor face parte din grupul de lucru“, a transmis Subsecretarul de Stat din Ministerul Muncii și Solidarității So­ciale, Francisc-Oscar Gal, care este și vicepreședinte al Uniunii Culturale a Rutenilor din România (UCRR).