Politica si administratie

Stație de măsurare seismică pentru INSEMEX Petroșani

Magdalena Șerban

Institutul Naţional de Cercetare – Dez­voltare pentru Securitate Minieră şi Pro­tecţie Antiexplozivă – Insemex Petroşani a achiziționat o stație de măsurare seis­mică (193.800 de lei) ce va fi utilizată în cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice.

Rol de siguranță și prevenție
„Stația va permite monitorizarea per­ma­nentă a­ parametrilor undelor seismice, pre­cum și transmiterea datelor la distanță, prin­tr-un soft dedicat. Va avea un rol esențial pen­tru exploatarea sigură și eficientă a re­surselor minerale utile de la suprafață și din subteran prin măsurarea și evaluarea con­tinuă a parametrilor undelor seismice ge­ne­rate la efectuarea lucrărilor de împușcare, în scopul limitării la maximum a efectelor de distrugere pe care acestea îl pot avea asupra construcțiilor civile și industriale aflate în pro­ximitatea perimetrelor unde se execută lucrări de derocare. Din nou, punem accent pe infrastructură, deoarece pașii majori în cercetare se fac în paralel cu performanța în activitate. Avem specialiști care și-au de­mons­trat în nenumărate rânduri nivelul a­van­sat la care acționează și este important să poată beneficia de cele mai bune condiții tehnice și tehnologice în munca pe care o prestează“, a declarat dr. ing. George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedintele Asociaţiei Salvato­rilor Minieri şi de Suprafaţă. Mai trebuie pre­cizat că în 2021, instituția etalon din Valea Jiului a mai achiziționat o cameră de ter­mo­viziune pentru detecția scurgerilor de gaze (prin progarmul Nucleu – EXTOX 2), inves­tiție prin care se urmărește creșterea ni­velului de securitate și sănătate în muncă pentru acti­vitățile care se desfășoară în industrii cu pe­ricol de atmosfere explozive, realizându-se identificarea timpurie și de la distanță a unor potențiale pericole. Toto­dată, crește capa­ci­tatea de investigare teh­nică a evenimentelor de tip explozie din in­dustriile care extrag, pro­cesează, exploa­tea­ză, transportă sau sto­chează substanțe explozive gazoase.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura