Comunitate

Spitalul Municipal Brad: solicitare finanțare pentru CT și Ecograf Doppler

Magdalena Șerban

Potrivit ministerului de resort, în 2023, prin Programul Sănătate, vor fi deschise 79 de apeluri în valoare totală de 5,88 miliarde de euro pentru in­ves­tiţii în infrastructura de sănătate, servicii de screening, medicină de familie şi medicină şcolară, precum şi pentru digitalizarea sistemului public sanitar şi soluţii de cercetare cu apli­cabilitate în domeniu. Așa că spitalul din Brad nu vrea să piardă acest tren al finanțărilor.

Prioritare
„Pregătim documentele necesare pentru a solicita finanțare în vederea achi­ziționării unui computer tomograf (CT) și a unui ecograf Doppler, cel puțin. Avem astfel de aparte, dar ar mai fi ne­voie de minimum încă un Doppler, pen­tru UPU. După cum se știe, Eco­gra­fia Doppler Vascular se efectuează pen­tru a studia fluxului sangvin la nivelul ar­te­relor și venelor de la nivelul meme­brelor superioare și inferioare sau la ni­velul arterelor cervico-cerebrale (artere caro­tide și artere vertebrale, deci e foarte important. Cât privește CT-ul, e vital precum oxigenul. Explorarea CT poate fi folosită pentru a vizualiza a­proa­pe orice porțiune a corpului uman, dovedindu-și eficiența de-a lungul tim­pului în do­me­niul radiologic și reușind să fie superior radiografiilor standard și în unele situații chiar superior RMN-ului. La ora actuală, nedeținând un aparat pentru asemenea in­vestigații, trimitem pacienții către alte unități sanitare, însă nu ne avantajează acest lucru. În primul rând, e vorba de con­for­tul bolnavului care deja poate are du­reri și nu e în sta­rea tocmai adecvată pen­tru a fi pus pe dru­muri.
Apoi, dacă în discuție e deja o per­soa­nă internată la noi, pentru care e nevoie de o asemenea investigație me­di­cală, sem­­­nifică o cheltuială supli­men­tară pentru spital, noi fiind cei care asi­gurăm transportul cu Salvarea. Deci tot pe noi gre­vează și asta. Cel mai bine ar fi să avem CT-ul propriu și să-l putem folosi absolut oricând e necesar și de câte ori e necesar. Medicina a evoluat, iar în pa­ralel cu ea și bolile au suferit modificări, de­ve­nind mai complicate și cu un grad sporit de complexitate. Auto­mat, sta­bi­lirea cu precizie a diagnosticului rămâne o pro­vo­care, iar pentru siguranța aces­tuia chiar se impune aparatură de fi­nețe”, a pre­ci­zat Ioan Cobori (foto), ma­na­gerul Spita­lu­lui Municipal Brad. Pe de altă parte, ves­tea bună e că o mare parte a fondurilor disponibile prin Pro­gramul Sănătate va fi dirijată către prevenţie, primul apel pentru servicii de screening urmând a fi lansat în tri­mestrul 3 al aces­tui an, pen­tru ca nu­mă­rul de­ce­selor din boli tra­ta­bile să se mic­şoreze con­si­de­ra­bil. Pro­gra­mul Sănătate este unul finanţat din Fondul European de Dezvoltare Re­gio­nală şi Fondul Social European, cu o alocare totală de 5,88 miliarde euro, care vine în continuarea eforturilor bu­ge­tului de stat şi bugetelor locale în spri­jinirea im­ple­mentării Stra­te­giei Naţio­nale de Sănătate 2022-2030 șin finan­ţa­rea de investiţii atât în asis­tenţa pre­spi­tali­cească şi spita­li­cească, precum şi în re­zi­lienţa sistemului de să­nătate. În cadrul de­mersului vor mai fi deschise apeluri de pro­iecte în cursul anilor 2024, 2025 şi 2026.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura