Comunitate

Spitalul din Brad și-a prioritizat lista de investiții

Magdalena Șerban

Conducerea Spitalului municipal Brad a prevăzut pe lista de investiţii pentru anul 2023 mai multe dotări absolut necesare pentru a contribui la creșterea calității actului medical în mai multe secții ale instituției sanitare și, totodată, la asigurarea unor inves­tigații de precizie.

S-au raportat la nevoile urgente
„Pe lista noastră prioritară se află un aparat pentru anestezie, un ecograf cu Doppler (color, cu 2 sonde con­vexă+ liniară), 5 EKG, 7 monitoare func­ții vi­tale, 5 lămpi UV, 1 aparat indice gleznă-braț, 2 aparate Holter-EKG, seringă automată, un ecograf portabil, 2 aparate Doppler vascular, 10 pa­turi, 1 Pulsoximetric pe­diatric, 1 monitor fetal, 1 eco­graf por­ta­bil ne­o­na­to­logie, 1 ana­lizor bio­chimie și 1 auto­clav. Și în anii tre­cuți am mai bifat alte ca­pi­to­le din necesar, iar acum vom con­tinua cu nevoile sem­nalate de personalul de spe­cia­litate. Aparatura medicală este foarte im­portantă, fiind prin­cipalul aliat în procesul de diag­nos­ticare precisă a pacientului. Bine­în­țeles, priceperea unui medic este primordială, dar ter­menii exacți pot fi identificați în spe­cial cu acest sprijin”,
a afirmat Ioan Cobori (foto), ma­na­gerul Spi­ta­lului Municipal Brad. Acesta a mai amintit

fap­tul că mu­nicipalitatea, că­reia uni­ta­tea îi este sub­or­do­nată, rămâne stâlpul de sus­ținere și în anul cu­rent. „Primarul Florin Cazacu şi consilierii locali ne-au fost alături de fiecare dată, fără sus­ți­ne­rea ad­mi­nis­tra­tivă ne­pu­tând re­a­liza partea de in­ves­tiții. Le mul­ţu­mim şi con­tăm, în con­ti­nua­re, pe im­plicarea lor“, a mai sub­li­niat ma­­na­ge­rul.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura