Societatea Expert Insolvenţă nu se află în conflict de interese la CEH!

Adriana Năstase

Acuzaţiile cum că Expert Insolvenţă SPRL ar fi în conflict de interese ca administrator judiciar al Complexului Energetic Hunedoara sunt dărâmate de reprezentanţii acestei societăţi.

Vor să salveze compania
„Expert Insolvenţă a fost desemnat în procedura insolvenţei Complexului Energetic Hunedoara în condiţii de transparenţă şi legalitate, de către ju­de­cătorul-sindic, la propunerea creditorilor. Expe­rienţa Expert Insolvenţă de peste 16 ani în insol­venţă şi în gestionarea a peste 600 de dosare de insolvenţă confirmă expertiza şi competenţa societăţii pentru gestionarea insolvenţei CEH în con­diţii optime. Încă de la desemnare, Expert In­solvenţă şi-a asumat responsabilitatea redresării CEH prin intermediul procedurii de reorganizare, cu scopul clar definit de a salva complexul ener­getic şi cele 4.100 de locuri de muncă pe care acesta le susţine”, se arată într-un comunicat al Expert Insolvenţă.
„Demersurile parcurse şi următoare efectuate de Expert Insolvenţă în procedura CEH, inclusiv dis­cuţiile constante susţinute împreună cu Mi­nisterul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, vizează exclusiv şi incontestabil reorganizarea com­paniei şi menţinerea complexului în eco­no­mie, în beneficiul tuturor stakeholderilor publici im­plicaţi şi a comunităţii locale. Ca garanţie a evo­luţiei procedurii de insolvenţă a CEH, Expert Insol­venţă informează că a finalizat deja etapele pre­liminarii depunerii planului de reorganizare, între care: raportul de evaluare a patrimoniului so­cie­tăţii, analiza tehnică realizată pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare pentru termo­cen­tralele Mintia şi Paroşeni şi a transmis deja pro­punerea de dare în plată a activelor de la termo­centrala Paroşeni, către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. În prezent, ad­mi­nis­tratorul judiciar împreună cu conducerea CEH elaborează planul de reorganizare pentru recu­perarea echilibrului companiei, care dă posibi­li­tatea salvării a 4.100 de locuri de muncă, esen­ţiale pentru bunul mers al economiei judeţului. De altfel, toate etapele juridice aferente procedurii s-au desfăşurat conform calendarului planificat şi ur­măresc modelele de bune practici aplicate la nivel naţional în reorganizarea companiilor de complexitate similară. Următorul pas în procedură este depunerea şi implementarea planului de reorganizare, imediat ce se soluţionează con­testaţiile”, susţin specialiştii firmei.

Legea a fost respectată
„În ceea ce priveşte un eventual conflict de interese, Expert Insolvenţă declară că acesta nu există, întrucât nu există nici un creditor care să fi formulat cerere de admitere a creanţei la masa credală a CEH şi care să fie reprezentat de către Expert Insolvenţă în calitate de practician în insol­venţă sau în orice altă calitate. Singurele relaţii ale Expert Insolvenţă cu creditorii CEH se poartă din ca­litatea de reprezentant al companiei, respec­tând astfel toate legile şi normele de conduită în business. Expert Insolvenţă, din rolul său de ad­ministrator judiciar cu experienţă de peste 16 ani în domeniu, acordă o atenţie deosebită trans­pa­renţei, standardelor etice profesionale şi echili­brului în procedurile pe care le coordonează şi îşi afirmă calitatea de mediator şi administrator ju­diciar al CEH în relaţie cu creditorii, cu misiunea strictă de restructurare a societăţii. Toate acţiunile Expert Insolvenţă au dat dovadă de bună-credinţă şi implicare în salvarea companiei şi în punerea la adăpost a locurilor de muncă.

Creanţă stabilită de instanţă la începutul anului trecut
„CEH este a doua companie ca număr de an­gajaţi din judeţul Hunedoara. Pe lângă im­portanţa strategică pentru furnizarea de servicii în Sistemul Energetic Naţional, CEH are o importanţă colosală pentru comunitatea locală care se formează în jurul acestei structuri de tradiţie. Considerăm că este misiunea noastră să asigurăm mijloacele ne­cesare pentru redresarea şi salvarea complexului într-un mod sustenabil pe termen lung. CEH reprezintă principalul furnizor de energie electrică şi termică pentru judeţul Hunedoara, supra­vie­ţuirea complexului fiind esenţială pentru populaţia locală. Totodată, suntem onoraţi să putem con­tribui la salvarea complexului, la menţinerea unui actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficienţă a potenţialului energetic de care dispune România. Acţiunea Administraţiei Fon­dului pentru Mediu ne-a surprins prin prisma mo­tivelor de înlocuire invocate, motive care sunt vădit nereale. Se susţine că Expert Insolvenţă ar fi incompatibil în procedura de insolvenţă, deoarece gestionează şi procedura deschisă împotriva Axis Corporate Security SRL, care avea de recuperat suma de 53.000 de lei de la CEH, fără să se ţină cont de faptul că incompatibilitatea nu operează, conform legii, în cazul în care creanţa de recuperat este nelitigioasă. Or, creanţa Axis Corporate Security SRL fusese stabilită încă din ianuarie 2019, prin hotărâre judecătorească definitivă. Nu vedem cum această situaţie ar afecta în vreun fel bunul mers al procedurii la CEH, astfel cum susţin cei de la mediu, dar ne-am formulat apărările în instanţă şi aşteptăm soluţia acesteia”, a declarat Emil Gros (foto), asociatul coordonator al Expert Insolvenţă.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.