Actualitate

Sindicatul „Solidaritatea” Hunedoara, aproape de dizolvare

Societatea Complexul Energetic Hunedoara, prin Expert Insolvență, a solicitat dizolvarea Sindicatului „Soli­dari­tatea” Hunedoara, cerere aprobată, ieri, de magistrații de la Judecătoria Deva.
Iată soluția pe scurt: Respinge excepțiile lipsei calității procesuale active și lipsei de interes ale reclamantei, invocate de pârât. Admite cererea. Dispune dizolvarea Sindi­catului ‚Solidaritatea’ Hunedoara, înființat prin Sentința Civilă nr. 1169/2016 pronun­țată de Judecătoria Deva în dosar nr. 848/221/2016. Dispune înscrierea în re­gistrul special al sindicatelor al Jude­că­toriei Deva a mențiunii privind dizolvarea „Sindicatului Solidaritatea” Hunedoara. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Ju­decătoria Deva”. (A.N.)