Politica si administratie

Sindicaliștii din Poliție încep protestele: se cer mai mulți bani și pedepse majorate pentru ultraj

Sindicaliştii din Ministerul de In­ter­ne anunţă pentru astăzi un protest la sediul instituţiei din Bucureşti. Poli­ţiştii cer, între altele, aplicarea în inte­gralitate a Legii-cadru a salarizării 153/2017, dar şi modernizarea Sta­tutului poliţistului.

Revendicările sindicaliştilor sunt:
– aplicarea, în integralitate, a Legii-cadru a salarizării 153/2017, Anexele nr. VI – Familia ocupaţională Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, inclusiv Anexa nr. VIII – Familia Ad­mi­nistraţie (care priveşte personalul con­tractual), în ceea ce priveşte calculul sporurilor şi indemnizaţiilor la valorile sa­lariale intrate în vigoare de la 1 iunie a.c.;
– acordarea de asistenţă juridică gra­tuită poliţiştilor ultragiaţi, de către MAI/ unităţile angajatoare, conform Legii nr. 360/2002 (Statutul poliţistului);
– asigurarea protecţiei juridice a po­li­ţistului, prin modificarea legislaţiei, în sensul incriminării mai drastice a fap­telor de ultraj (arest preventiv şi în­chi­soare cu executare pentru făptuitori, fără alternative sancţionatorii); măsura în cauză are în vedere faptele de ultraj din ultima vreme, care s-au înmulţit, pe fondul legii permisive şi a măsurilor ju­diciare tot mai blânde dispuse de către unii magistraţi;
– modernizarea Statutului poliţistului (actualul datează din 2002) şi adop­ta­rea unui Ghid al carierei în profesie, în concordanţă cu realităţile actuale;
– actualizarea normei de hrană, pen­tru poliţişti şi PC, în raport cu sta­tis­ti­cile oficiale ale INS şi cu prevederile legale în domeniu;
– actualizarea sporului pentru supra­so­licitare neuropsihică acordat poli­ţis­tilor judiciarişti / beneficiarilor din MAI, la nivelul maxim prevăzut de Lg. 153/ 2017, nu la valorile minime din prezent;
– scoaterea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat din măsurile aferente aplicării PNRR, dat fiind faptul că nu face parte din cele şase (6) sis­teme de pensii de serviciu enumerate ca atare în acest document – capitolul privind Reforma sistemului de pensii publice, gestionat de CNPP;
– diminuarea deficitului de personal, de cca. 20 la sută, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă MAI; şi la noi poate fi aplicată soluţia Gu­vernului pentru familia ocupaţională Sănătate (500 lei/8 ore asigurarea grupei operative de la domiciliu şi 1000 lei grupa operativă asigurată în SDSL)
– obţinerea dreptului constituţional la grevă pentru poliţişti, deoarece ac­tualele pârghii de luptă sindicală sunt insuficiente pentru categoria noastră pro­fesională, avantajând forul legis­la­tiv, MAI şi Guvernul, care pot decide discreţionar, în funcţie de interesele lor politicianiste, ce drepturi aplică sau nu în sectorul de activitate Ordine Publică. (A.N.)