Politica si administratie

Sindicaliștii din Poliție încep protestele: se cer mai mulți bani și pedepse majorate pentru ultraj

Sindicaliştii din Ministerul de In­ter­ne anunţă pentru astăzi un protest la sediul instituţiei din Bucureşti. Poli­ţiştii cer, între altele, aplicarea în inte­gralitate a Legii-cadru a salarizării 153/2017, dar şi modernizarea Sta­tutului poliţistului.

Revendicările sindicaliştilor sunt:
– aplicarea, în integralitate, a Legii-cadru a salarizării 153/2017, Anexele nr. VI – Familia ocupaţională Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, inclusiv Anexa nr. VIII – Familia Ad­mi­nistraţie (care priveşte personalul con­tractual), în ceea ce priveşte calculul sporurilor şi indemnizaţiilor la valorile sa­lariale intrate în vigoare de la 1 iunie a.c.;
– acordarea de asistenţă juridică gra­tuită poliţiştilor ultragiaţi, de către MAI/ unităţile angajatoare, conform Legii nr. 360/2002 (Statutul poliţistului);
– asigurarea protecţiei juridice a po­li­ţistului, prin modificarea legislaţiei, în sensul incriminării mai drastice a fap­telor de ultraj (arest preventiv şi în­chi­soare cu executare pentru făptuitori, fără alternative sancţionatorii); măsura în cauză are în vedere faptele de ultraj din ultima vreme, care s-au înmulţit, pe fondul legii permisive şi a măsurilor ju­diciare tot mai blânde dispuse de către unii magistraţi;
– modernizarea Statutului poliţistului (actualul datează din 2002) şi adop­ta­rea unui Ghid al carierei în profesie, în concordanţă cu realităţile actuale;
– actualizarea normei de hrană, pen­tru poliţişti şi PC, în raport cu sta­tis­ti­cile oficiale ale INS şi cu prevederile legale în domeniu;
– actualizarea sporului pentru supra­so­licitare neuropsihică acordat poli­ţis­tilor judiciarişti / beneficiarilor din MAI, la nivelul maxim prevăzut de Lg. 153/ 2017, nu la valorile minime din prezent;
– scoaterea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat din măsurile aferente aplicării PNRR, dat fiind faptul că nu face parte din cele şase (6) sis­teme de pensii de serviciu enumerate ca atare în acest document – capitolul privind Reforma sistemului de pensii publice, gestionat de CNPP;
– diminuarea deficitului de personal, de cca. 20 la sută, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă MAI; şi la noi poate fi aplicată soluţia Gu­vernului pentru familia ocupaţională Sănătate (500 lei/8 ore asigurarea grupei operative de la domiciliu şi 1000 lei grupa operativă asigurată în SDSL)
– obţinerea dreptului constituţional la grevă pentru poliţişti, deoarece ac­tualele pârghii de luptă sindicală sunt insuficiente pentru categoria noastră pro­fesională, avantajând forul legis­la­tiv, MAI şi Guvernul, care pot decide discreţionar, în funcţie de interesele lor politicianiste, ce drepturi aplică sau nu în sectorul de activitate Ordine Publică. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura