Și la Beriu s-au prioritizat adeverințele pentru APIA

Magdalena Șerban

Primul act obligatoriu pe care tre­buie să îl obțină fermierii este ade­ve­rința de la primăria unde este aron­dat terenul pentru care se cer plăți pe suprafață în 2023, prin APIA. Așa că, administrațiile publice locale lucrează la flux continuu în perioada curentă. Și la Beriu e la fel.

Termen până în 15 mai
„Adeverințele pentru APIA încă sunt eliberate și trimise online. Fiecare fermier face cum dorește, adică fie le transmitem noi în regim electronic, fie omul vine după ele și le duce personal la Centrul Apia. Oricum, ei trebuie să sem­neze cererea unică. Ori o fac direct la Centru, ori prin semnătura electronică (prin aplicația IPA-Online), dacă au așa ceva. Marea majoritate aleg calea clasică, adică prezența fizi­că, agricultorii fiind mai mult cu munca și prea puțin cu tehnica și Internetul. Dar dacă tot vin la primărie, mai ve­dem exact care e situația și cum stau, adică echilibrăm lucrurile în Registrul Agricol, în caz că au vândut sau cum­pă­rat terenuri ce fac obiectul schemei de subvenționare. Ei au obligația să declare orice modificare. Așa că tre­buie actualizată evidența, nu lăsată să se suprapună și să se creeze haos”, a punctat primarul din Beriu, Moise Emil Bîc (foto). Pe de altă pare, edilul a mai spus că există și pășune comunală la care primăria e proprietar, fiind în­chi­riată crescătorilor de animale, deci generând un venit anual la visteria publică. „Hectarul l-am închiriat cu 298 de lei și, de toate, sunt aproxi­ma­tiv 1.800 de hectare de pășune eli­gi­bilă. Bineînțeles că mai deținem și pă­șune împădurită, dar nu o luăm în cal­cul, cu ea nefăcându-se bani”, a adă­u­­gat edilul local. Reamintim că fermierii români trebuie să declare şi su­pra­fe­ţele neproductive în mo­men­tul în care depun cererea pentru ob­ţi­ne­rea sub­ven­ţiei la hectar. De altfel, APIA efec­tuează control. Astfel, ce­re­rea uni­că se de­pune până în 15 mai fără pe­na­li­zări sau în pe­ri­oa­da 16 mai – 9 iunie cu pe­na­li­zări cumulate de 1 la sută pen­tru fiecare zi de în­târ­ziere.