Politica si administratie

Senatorii au votat ca sumele necesare pentru plata asistenţilor personali să fie suportate integral de la bugetul de stat

Senatul a adoptat, luni, un proiect ce are ca obiect de reglementare mo­di­ficarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul asigurării integral de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru plata drepturilor asistenţilor personali şi pentru finanţarea măsurilor de pro­tecţie socială.

Probleme
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bu­getul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură integral de la bugetul de stat, din sumele de­falcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari co­municat de unităţile administrativ-te­ritoriale, conform iniţiatorilor, par­la­men­tari PNL şi UDMR. În expunerea de motive se precizează că neplata sala­ri­i­lor afectează în mod direct prestatorul de servicii sociale, asistentul personal, dar şi persoana cu dizabilităţi, „întrucât prima dintre persoanele menţionate ar putea tinde către părăsirea locului de muncă şi identificarea altor opţiuni de obţinere venituri ilicite”.
„Raportat la existenţa unei finanţări din surse diferite în vechea dispoziţie le­gală, s-au constatat inadvertenţe şi întârzieri mari de plată către aceste per­soane extrem de vulnerabile. Tre­buie observat că neplata salariilor către asistenţii personali se datorează lipsei coroborării plăţii de la bugetul de stat cu existenţa resurselor financiare din bugetul local”, se arată în expunerea de motive. Senatul este prima Cameră le­gislativă sesizată.

Îngrijire în funcție de gradul de handicap
În funcție de gradul de handicap, o per­soană poate să beneficieze de în­gri­jire la domiciliu din partea unui asistent personal sau a unui însoțitor, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din cadrul Minis­te­rului Muncii și Solidarității Sociale. În­so­țitorul este persoana care acom­pa­niază per­soa­na cu handicap, în timp ce asistentul personal este o persoană atestată care îngrijește și protejează adultul cu han­di­cap grav sau accen­tuat. Dreptul la în­grijire pe termen lung se acordă copiilor și adulților cu han­dicap grav sau accen­tuat, care nu au spațiu de locuit și nu au venituri mai mari decât salariul pe economie.
Dreptul la îngrijire temporară sau per­manentă îl au și persoanele cu vârsta tre­cută de vârsta standard de pen­sio­nare și care nu au familie sau pe cineva să aibă grijă de ele, nu au locuință, nu au venituri sau nu le ajung veniturile pentru îngrijire, nu se pot gospodări singure sau au nevoie de îngrijire specializată sau nu pot să își asigure nevoile sociomedicale din cauza bolii. Adultul cu handicap vizual grav poate avea un însoțitor per­sonal, iar acesta poate fi plătit cu un salariu din fonduri publice începând de la suma de 1.542 de lei.
„Inițiativa legislativă privind plata asis­tenților persoanelor cu han­di­cap, direct de la Bugetul de stat și care degrevează primăriile de po­vara încadrării și plății acestora din bugetul local a fost votată în unanimitate în plenul Senatului României. Am susținut a­ceas­tă inițiativă atât prin sem­na­rea ei cât și prin votul dat în plen”, a declarat Vasilică Potecă (foto), senator PNL de Hunedoara. (A. Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura