Cinci pe loc la concursul pentru asistenții medicali la Spitalul Hunedoara

Ce vremuri! S-au întors timpurile când erau mulți candidați pe un post la examene. Așa se întâmplă la Spi­talul municipal din Hunedoara, unde joi, 18 mai 2023, va avea loc examenul pentru ocuparea a 13 posturi de asistenți medicali generaliști.

Cei mai bine pregătiți
În data de 18.05, ora 08:00, Spitalul Municipal ”Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara orga­ni­zează proba scrisă a concursului pentru ocu­parea a 13 pos­turi de asistenți me­dicali gene­raliști. Ca urmare a selecției do­sa­relor depuse de candidați pentru acest concurs, au fost admise un nu­măr de 71 de dosare care în­de­pli­nesc con­­di­țiile generale și specifice men­ționate în anunțul de concurs. Ne ono­rează in­teresul major manifestat pen­tru a face parte din echipa me­di­cală a Spitalului Municipal ”Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, ținta noastră fiind aceea de a selecta, în urma des­fă­șurării aces­tui concurs, candidații cei mai bine pregătiți profesional, într-un cadru de transparență totală”, se arată într-un comunicat al unității medicale. Deci, mai mult de 5 pe un loc!

Cine dorește poate asista la concurs
Ca totul să fie transparent și să nu existe dubii că este aranjat examenul, subiectele pentru proba scrisă la acest concurs vor fi întocmite de către co­mi­sia de concurs în data de 18.05.2023, începând cu ora 07:00, înainte de in­trarea în sala de concurs a candidaților (Amfiteatrul unității), prin metoda des­chiderii aleatorii a bibliografiei. Toată această acțiune va fi filmată.
„Invităm pe cei interesați (presa, so­cietatea civilă) să participe, în calitate de observatori, la stabilirea de către comisia de concurs a subiectelor pen­tru proba scrisă. În acest sens se va transmite o cerere la adresa de e-mail [email protected] sau se va depune una, fizic, la secretariatul unității până cel târziu la data de 17.05.2023, ora 12:00.
Observatorii vor avea obligația de a rămâne în încăperea în care se sta­bi­lesc subiectele până la intrarea în sala de concurs a candidaților”, a adăugat conducerea spitalului. (S.Popa)