Sport

Şefii de la Clubul Sportiv Municipal Deva părăsesc corabia care se scufundă. Antrenorii şi sportivii, lăsaţi să se descurce singuri

Nu a trecut decât o zi de la ceea ce am scris despre posibilul faliment al sportului devean, sau mai precis cel de la CSM Deva (club finanțat de la bugetul local și care a avut circa 1.000 de sportivi legitimați la 18 sec­ții), că lumea se grăbește să încheie conturile clubului.

Zero lei
Am intrat în posesia unor documente (foto) care atestă că acest club este de acum pe butuci, iar finanțarea este ZERO pentru perioada următoare.
Prin adresa cu numărul 1.875 din
4 iulie 2024, conducerea clubului a trans­mis către șefii și antrenorii de la secțiile de fotbal și handbal că nu există la momentul de față posibi­litatea alocării unor prevederi bugetare suplimentare față de bugetul aprobat pe anul 2024 al CSM Deva.” Apoi se continuă în adre­sa respectivă, „vă punem în vedere să procedați la încetarea de drept a contractelor de activitate spor­tivă, în conformitate cu pre­vederile legale aplicabile”.

„Specialiștii” ce au păzit?
Adică, unii au semnat contrac­tele cu jucătorii, iar acum antre­norii, condu­cătorii de secții, sunt somați să le anuleze. Unii dintre cei care au condus clubul au semnat con­tracte de mii și mii de euro, dar acum l-au împins în față pe actualul șef de serviciu, care l-a rândul său îi obligă pe antrenori să le anuleze. Și dacă nu vor… (nu se pre­cizează ce va fi).
Ce este neclar la prima vedere este de ce se spune că “nu există posi­bilitatea înscrierii echi­pei, „când se precizează că bugetul apro­bat a fost pe anul 2024, deci pe 12 luni (că așa se fac bugetele, fie ele cât de mici ar fi)? Să nu se fi știut la întoc­mirea buge­tului pentru anul 2024, buget care a fost aprobat și de Consiliul local, că banii nu vor fi suficienți pentru întreaga activi­tate? Mă îndoiesc că specialiștii în eco­no­mie din clubul devean și chiar din Pri­măria Deva nu au știut cum stau lucrurile.
Se mai precizează în adresa trimisă la secții că, „ … cuantumul pentru fiecare cate­gorie de cheltuieli, respectiv fie­care categorie de participanți la acti­vitățile sportive, se va încadra în li­mi­tele bugetului de venituri și cheltuieli și regulamentului de organizare și func­ționare a acestei instituții (probabil CSM Deva), potrivit legii. Dezvoltând această idee scrisă în adresă, să înțe­legem că fiecare secție a avut un buget de cheltuieli pe care ar fi trebui să îl folosească pentru activi­ta­tea sa. Și totuși, să nu ajungă pentru un an sumele pre­văzute în bugetul inițial aprobat, e de cercetat. De­sigur, salariile, indem­nizațiile, „eforturile“ sau numărul prea mare al consilierilor sau consul­tanților pe diferite do­menii de activitate, au îngre­unat bugetul. Nu a mai contat performanța. Nu s-a gândit nimeni din conducerea clubului să reducă acest nu­măr deo­sebit de mare la nive­lul personalului contrac­tual. A contat doar să se încaseze sumele enor­me care au golit conturile.
La Sala Sporturilor e liniș­te deplină. Ușile sunt închise, lumina stinsă (ca să nu producă cheltuieli). Cine să mai facă oare antrenamente dacă se spune „plecați, nu mai e nevoie de voi!!!”. (N. Gavrea)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura