ActualitatePolitica si administratie

Se restaurează Capitala romană a Daciei

Consiliul Județean Hunedoara, prin pre­șe­dintele Laurențiu Nistor, și SC EURAS SRL Satu Mare, reprezentată prin administrator Mircea-Gheorghe Lețiu, au semnat con­trac­tul pentru execuția lucrărilor pentru obiec­tivul „Conservare, restaurare la Am­fiteatrul din cadrul sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”.

Va crește numărul de vizitatori
Proiectul „Conservare, restaurare la Am­fiteatrul din cadrul sitului Arheologic Ulpia Traina Sarmizegetusa” este finanțat din fon­duri europene nerambursabile, prin Pro­gra­mul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea du­ra­bilă a patrimoniului cultural” și are o valoarea de aproape 5 milioane de euro.
În cadrul proiectului se propune amena­ja­rea zonei amfiteatrului cuprinsă între intrarea nr. 7 și intrarea nr. 12, prin reconstruirea vo­lumetrică a Podiumului, a Maenianum pri­mum și a Tribunei, amenajarea intrărilor de tip I nr. 9 și nr. 10 și de tip II nr. 8 și nr. 11.
„Pentru prima dată se va interveni con­sistent asupra unuia dintre monumentele de mare valoare din sit, respectiv Amfiteatrul roman, care va fi restaurat, se va amenaja întreg perimetrul din jur, astfel încât această componentă a monumentului antic să poată fi pusă cu adevărat în valoare. Este un proiect la care țin foarte mult să se realizeze, iar mun­ca echipei din spate a fost una impresionantă. Investiția va avea influență asupra creșterii de vizitatori, ceea ce va atrage după sine dezvoltarea turismului, cu impact asupra vieții economice și sociale din zona Țării Hațegului. Felicit firma care a câștigat licitația și sper că lucrarea pe care o va realiza să fie una de referință din punct de vedere valoric, tehnic și estetic”, a declarat președintele Laurențiu Nistor în cadrul scurtei ceremonii de semnare a contractului.
Valoarea contractului de execuție se ridică la 17.120.237 de lei. Constructorul are ca termen de finalizare a lucrării data de 15 no­iembrie 2023. Partea de asistență tehnică pe toată peri­oada execuției lucrărilor, până
la recepția finală, va fi asigurată de pro­iectant, respectiv de asocierea formată din Institutul Național al Patrimoniului (INP), SC Pro­fesional Construct Proiectare SRL București, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București și SC Arhiline Studio SRL București.
Vestigiile Coloniei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa fac parte din pa­tri­moniul cultural naţional de excepție. Monu­mentul se află în Țara Hațegului, în comuna Sarmizegetusa, și este clasat în Lista Monu­mentelor Istorice.