Se resetează România?

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și mai multe organizații pa­tronale cu sute de membri cer auto­ri­tăților reorganizarea teritorial-adminis­tra­tivă a țării pentru reducerea aparatului biro­cratic.

Relocare în Asia
Camera de Comerț arată că economiile astfel realizate ar permite echilibrarea bu­ge­tului de stat, în condițiile în care ”România riscă să piardă cele mai importante avantaje pe care le are: predictibilitatea și fiscalitatea redusă”. Principalele măsuri cerute de Camera de Comerț: reducerea numărului de județe de la 41 (plus București) la 15, re­de­finirea noţiunii de comună ca localitate cu cel puţin 5.000 de locuitori, redefinirea no­țiunii de oraș ca localitate cu cel puțin 10.000 de locuitori, toate instituțiile publice deconcentrate trebuie să fie regrupate sub această nouă formă administrativă.
„În împrejurările actuale, România nu mai este o destinație atractivă pentru investitorii străini din punctul de vedere al forței de muncă calificate și din cauza retrocedărilor făcute haotic. Astfel, România s-ar putea afla în imposibilitatea de a oferi terenuri pentru deschiderea unor linii de producție, mai ales în contextul în care multe afaceri și-au început relocarea din Asia. Singura atrac­tivitate pe termen mediu și lung a României poate rămâne fiscalitatea redusă susținută de predictibilitate. În această conjunctură complicată, CCIR consideră că există riscul ca prin adoptarea unor măsuri eronate în ceea ce privește acoperirea găurilor buge­tare, mediul de afaceri să devină, dacă nu un țap ispășitor, atunci cel puțin o victimă colaterală”, arată Camera de Comerț într-un comunicat de presă.
Instituția arată că reorganizarea teritorială României este cerută și de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Federaţia Patronală din Industria Materialelor de Construcţii din România (PATROMAT), Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din Ro­mânia (LAPAR), Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT), Organizaţia Naţională Interprofesio­nală Vitivinicolă (ONIV) și Asociaţia Bro­kerilor din România. Actuala împărțire a teritoriului, extrem de fragmentată, datează încă din 1968 și este considerată de experți una din cauzele decalajelor de dezvoltare și lipsei de infrastructură. Președintele Iohannis a enunțat și el în anii precedenți nevoia unei reforme teritoriale, dar până în acest moment nu există nici o inițiativă guver­namentală sau parlamentară în acest sens. (A. Năstase)