Actualitate

Se poate! Totul e bine când se termină cu bine

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au anunţat ieri că vor renunța la reducerea plafonului pen­tru plățile cash, după ședința în care au analizat pro­pu­ne­rea ANAF adop­tată deja, și care ar fi tre­buit să intre în vigoare la data de 11 noiembrie.

O direcție greșită
Premierul Ciolacu a de­clarat că vor fi două ex­cepţii: plafo­nul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi. Ciolacu declarase tot marţi că în prima şedinţă de Guvern va revizui propunerile venite de la ANAF şi Ministerul Finan­ţelor legate de cash, în urma discuţiilor de micii întreprinzători, cu oamenii simpli, cu mediul de afaceri şi cu re­pre­zentanţii sistemului bancar. „Am spus că voi fi mereu alături de micii între­prin­zători şi de oamenii simpli, fără excepţie. În ultimele zile am avut mai multe dis­cuţii cu aceştia, cât şi cu mediul de afa­ceri şi cu reprezentanţii sis­temului bancar. Şi mi-au spus anu­mite lucruri de bun simţ legate de mă­surile venite de la ANAF şi Minis­terul Fi­nanţelor legate de cash. Aceşti oameni nu sunt eva­zio­nişti, ci sunt cei pe ume­rii cărora se sprijină această ţară! Prin urmare, în pri­ma şedinţă de Guvern voi revizui pro­pu­nerile venite de la ANAF şi Ministerul Finanţelor, pentru că datoria mea este să intervin atunci când lu­cru­rile o iau într-o direcţie greşită. Vocea oa­menilor, a gos­podarilor din mediul rural, a tuturor ro­mânilor este au­zită de Guvern”, a scris Ciolacu pe Facebook.
El a adăugat că toate limitele actuale de cash vor fi menţinute, atât la per­soa­ne­le fizice, cât şi la cele juridice, cu două ex­cepţii: plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre de­con­tare 1.000 de lei/zi. (A.N.)