Se dau tichetele gratuite pentru transportul public local

Primăria Municipiului Deva infor­mea­ză că persoanele care beneficiază de tichete de călătorie gratuite pen­tru transportul public local (pensio­narii cu venituri lunare mai mici de 1.500 de lei/lună, inclusiv), că în pe­rioada 20 martie – 21 aprilie 2023, tichetele gratuite pentru lunile aprilie, mai, iunie și iulie 2023, se distribuie la Centrul Cultural ”Drăgan Muntean” Deva (holul intrării laterale), după următorul program: Luni – Joi, între orele 8:00-13:00 și Vineri, între orele 8:00-12:00.

Cuponul de pensie
După același program pot să își ridice tichetele de călătorie și beneficiarii legilor speciale: Legea nr. 44/1994 – Ve­terani de război, Legea nr. 118/1990 – Foști deținuți politici, Legea nr. 341/2004 – Revoluționari, Legea nr. 189/2000 – Deportați sau refugiați, HG nr. 1364/ 2006 – Donatori de sânge, HCL nr. 225/2008 – Cetățeni de onoare.
Aceștia trebuie să prezinte cartea de identitate (copie) și documentele de încadrare în categoriile de beneficiar.
Pen­sio­narii sunt obli­gați să prezinte ultimul cupon de pensie (co­pie) și cartea de iden­titate (copie).
Pentru con­for­mitate, do­cu­men­tele men­țio­nate mai sus vor fi pre­zentate și în original.
Beneficiarii aflați în situații deosebite (pro­bleme me­di­cale, absență din localitate etc.) vor putea să își ridice tichetele de călătorie gratuite (pentru lunile aprilie, mai, iunie și iulie 2023), după data de 22 aprilie 2023 în fiecare zi de vineri, de la sediul Pri­măriei municipiului Deva, camera nr. 29, între orele 10:00-12:00. Tichetele gratuite pentru transportul public local sunt valabile pentru 10 călătorii dus-întors/lună, pe raza mu­ni­cipiului Deva.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0254.218.579/int. 136, 140, de luni până vineri – între orele 9:00-12:00. (A. Năstase)