Politica si administratie

Scandalul azilelor este departe de a se termina. Presate de guvernanți, autoritățile fac și ele ce pot

Prefectura Hunedoara informează des­pre acțiunile făcute, după ce pre­mierul a ordonat o analiză privind cen­trele de seniori din întreaga țară. Prin urmare, prefectul județului Hunedoara a fost mandatat ca, împreună cu cei de la AJPIS Hunedoara, să formuleze mai multe acțiuni în justiție. Guvernanții presează reprezentanții din teritoriu să găsească soluții în cazurile azilelor, altfel se va lăsa cu demiteri.

Au apelat la executor judecătoresc
„În ceea ce privește locațiile ges­tio­nate de Asociația “CASA DIVINĂ” Deva și Asociația “PRIDVORUL” Băcia, instan­ța nu a admis procedura de intrare și de relocare a pacienților pe calea or­do­nanței președințiale, chiar dacă acești prestatori funcționează în continuare fără licență. Prin urmare, acțiunile în justiție vor continua pe fond. De ase­me­nea, la aceste 2 locații au fost con­ti­nuate acțiunile de monitorizare și con­trol. În acest context, Comisariatul Re­gional pentru Protecția Consumatorilor Vest Timiș a sesizat Parchetul de pe lân­gă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la faptul că acești 2 operatori economici funcționează fără licență.
Un caz deosebit este cel al Asociației „Alexandru Ciuhat”, asociație care desfășoară în mod „clandestin” activi­tăți specifice de prestări servicii sociale (ne­licențiate și neautorizate) în muni­ci­piul Deva. Față de acest caz, în dosarul nr.5256/221/2023, instanța a admis, în parte, acțiunea (ordonanță președin­ți­a­lă) Instituției Prefectului și a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție So­cială Hunedoara, însă sentința nu a putut fi executată de bună voie de pârât, fapt pentru care s-a apelat la executorul judecătoresc, procedura fiind în curs de încuviințare a executării silite, (dosarului 5620/221/2023 – Judecătoria Deva).
La nivelul Instituției Prefectului – Ju­dețul Hunedoara au fost dispuse măsuri de continuare a acțiunilor de control și monitorizare a activităților în toate centrele rezidențiale destinate per­soa­nelor vârstnice, centre rezidențiale des­tinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor institu­țio­na­lizați care funcționează pe raza admi­nis­trativ teritoriala a județului Hunedoara”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Hunedoara. (A.N.)