Sport

Șahiștii juniori se întrec la Mamaia

Stațiunea Mamaia este gazda în­trecerilor Campionatului Mondial de Șah pentru Juniori U14, U16 și U18, competiție internațională care va des­fășura până pe data de 17 sep­tembrie.
Federația Română de Șah și Mi­nis­terul Sportului susțin oficial partici­pa­rea a 46 de juniori, care vor concura alături de 500 de sportivi din 67 de țări, de pe 5 continente. În același timp, com­petiția va găzdui și un seminar pen­tru trainerii FIDE, lectori fiind marii maeștri Ivan Sokolov și Ramesh RB, care au condus echi­pele ocupantelor locurilor 1 și 3 de la Jocurile Olimpice (Uzbekistan și India). De asemenea, celebrul FunMaster Mike vine la Mamaia, la Campionatul Mondial, iar alături de ChessKid va fi organizat un tur­neu de blitz adresat copiilor sub 12 ani, care vor avea șansa să joace la ace­leași mese unde se des­fășoară par­tidele viitorilor campioni mondiali de juniori.