Politica si administratie

Să fie adevărat? ANAF pune tunurile pe bogați

ANAF pune tunurile pe românii bogați cu averi de pese 25 milioane de euro. Sunt vizați cei care au bunuri și active în România, dar și cei care le au în străinătate.

Notificări
Potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, ANAF va estima averile românilor bogați, bazân­du-se pe modificările și completările din ultima vreme. Sunt vizate persoanele care au averi de peste 25 milioane de euro, cu bunuri mobile și imobile, cât și cu afaceri și active financiare deținute, ca să plătească taxe. Sunt vizați și ro­mânii care dețin averi și proprietăți în stră­inătate. ANAF va notifica persoa­ne­le fizice cu averi mari pentru a-și ac­tu­a­liza declarațiile pe acestea, o procedură care se realizează la un interval de trei ani. Persoanele cu averi mari sunt de­fi­nite, identificate, apoi începe procesul de creare a premiselor legislative și or­ga­nizatorice. Acestea sunt necesare im­plementării programului de asigurare a conformării fiscale.
Este până la urmă o metodă de a adu­ce o tendință globală de abordare fis­cală în țara noastră, în care fiecare con­tribuabil să-și plătească corect dările către stat.
ANAF va putea aplica tratamente fis­cale alternative după riscurile iden­ti­fi­cate, ce pot consta în îndrumarea și fa­cilitarea conformării fiscale voluntare. Apoi, sunt demarate programe de noti­fi­care pentru persoanele care trebuie să-și rezolve problemele de necon­for­mare ce le-au fost depistate. (A.N.)