Comunitate

S.P.Î.G.M. Deva: Se face trecerea spre sezonul rece

Magdalena Șerban

În timp ce unele municipii zac într-o imagine dezolantă, Deva are culoare chiar și aproape de finalul lunii no­iembrie. Cei de la Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Muni­cipală (S.P.Î.G.M.) au înfrumusețat sensurile giratorii și locurile special amenajate cu panseluțe și varză ornamentală. În schimb, fântânile arteziene au fost trecute în repaos total.

Fiecare anotimp are farmecul său
„Am pus în conservare fântânile arte­ziene din oraș. Sunt în curs de pro­cedură. Fântâna de la Cal, cea care a adus stropi de răcoare toată vara, chiar acum este acoperită. În oraș, pot fi admirate ultimele flori din acest an, care fiind bianuale, vor fi în centrul aten­ției și în primăvară. Atât varza orna­men­tală cât și panseluțele sunt produse la noi, în serele SPIGM. Am reușit să plan­tăm peste 15.000 de fire de lalele, de toate culorile și ne-am apucat de toa­letat. Am debutat cu 4 echipe, dintre care una se ocupă de reducerea gar­dului viu. Au mai rămas câteva zone de cuprins, în special acolo unde se fac reabilitări (bulevarde). Mai avem o echipă care se ocupă de tăierea arbo­rilor uscați, ce prezintă pericol. Alte două echipe sunt cele alocate soli­ci­tărilor legate de toaletare. Până la -10 grade se poate interveni asupra arborilor și, bineînțeles, să nu plouă sau să ningă. Cu cositul am terminat pe anul acesta. Și un alt aspect important, vom retrage toate DOME-urile din oraș. Florile au o cantitate mare de apă, iar la primul îngheț le va putrezi rădăcina și nu au nici un fel de șansă să supra­vie­țuiască”, a transmis directorul S.P.Î.G.M. Deva, Irinel Faur (foto). În continuare, devenii se pot adresa Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Munici­pală pentru prestarea unor activităţi eco­nomice cum ar fi: lucrări de întreţi­ne­re a spaţiilor verzi şi lucrări de dobo­rât arbori şi tăieri de corecţie pe dome­niul privat care se vor executa pe chel­tuiala proprie a solicitanţilor, după obţinerea avizelor şi acordurilor legale și în ter­menii stabiliți în conformitate cu pre­ve­derile de mediu, producţie şi vân­zare ma­terial dendro-floricol, în­chiriere ma­şini şi utilaje. Pentru infor­mații su­pli­men­­tare şi comenzi de lucru îi puteți con­tacta la numărul de tele­fon: 0254-233.588.