Politica si administratie

S-a mai retras un profesionist!

După aproape 20 de ani în care a condus Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara și după aproape 3 decenii de activitate în cadrul structurilor militare și de poliție, comisarul șef Florin Mocan își încheie cariera în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Ieri, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, l-a felicitat pentru întreaga sa implicare: „Port un deo­sebit respect pentru eforturile de­puse în timpul carierei desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pentru maniera în care ați coor­donat activitatea Serviciului Public Comu­ni­tar de Pașapoarte Hunedoara. Ați lă­sat o amprentă puternic pozitivă asu­pra acestei instituții, ați construit o echipă solidă care servește exemplar nevoilor cetățenilor și ați acționat intotdeauna în spiritul legii. Acum că ați predat ștafeta, doresc pe această cale să vă transmit public sincerele mele felicitări și gânduri alese! Îi do­resc multă putere de muncă doamnei comisar șef Irina Iordache și sunt con­vins că vom colabora eficient îm­pre­ună!”, a spus prefectul Călin Marian.
(A. N.)