S-a aprobat ajutorul de minimis pentru crescătorii de albine

1 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Comunitate

Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Hu­ne­doara, Mihaela Loredana Gherasimescu (foto) cu câteva zile în urmă, gu­vernul a adoptat o Hotă­râre privind aprobarea schemei „Ajutor de mi­nimis pentru com­pen­sa­rea efectelor feno­me­ne­lor hidrometeoro­lo­gice nefavorabile mani­fes­tate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului api­col”. Cuantumul ajutorului este de 25 lei/familia de albine.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, fermierii trebuie să îndeplinească ur­mă­toarele condiţii:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 mar­tie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, ges­tionat de Agenţia Naţională pentru Zooteh­nie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
b) să aibă familii de albine înregis­trate/ autorizate la direcţia sanitar-veteri­nară şi pentru siguranţa alimentelor jude­ţeană.
Beneficiarii din judeţul Hunedoara depun la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ce­­rerea însoţită de următoarele do­cu­mente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului per­soană fizică sau, după caz, împu­ter­ni­cire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezen­tan­tului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul bene­fi­ciarilor persoane fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul na­ţio­nal al asociaţiilor şi fun­daţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activi­tatea, în cazul persoanelor juri­dice, precum şi copie a BI/CI al/a împu­ternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentului de înregistrare/ autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.
„Cererea, însoţită de documentele pre­vă­zute poate fi transmisă la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara până la data de 15 septembrie 2020 şi prin fax sau poş­tă sau în format electronic prin e-mail” a declarat Mihaela Loredana Ghera­si­mescu, directorul Direcţiei pentru Agricul­tură Jude­ţeană Hunedoara. (M. Crivăţ)

 

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Bulina neagră

Gheorghe Moldovan, cetăţean din municipiul Hunedoara Pentru că judecătorii i-au prelungit arestul preventiv, el fiind unul dintre principalii acuzaţi şi...

Bulina albă

Ioan Andone, fost jucător internaţional, antrenor de fotbal   Pentru că nu a uitat că este hunedorean şi de aici...

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele prin târg că e scandal mare după ce un primar de comună a amendat o bătrânică de...

Închide