Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29.09.2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea unor acte normative.
În cele ce urmează prezentăm principalele schimbări preconizate odată cu adoptarea acestui act normativ:
a. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile Legii nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 450.000 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece. Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare. Documentele în vederea contractării împrumutului se depun până la data de 29 noiembrie 2018 la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.
Totodată, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru a finanţa:
– cheltuielile cu personalul;
– cheltuielile cu corecţiile financiare aferente proiectelor;
– cheltuielile cu sentinţele civile definitive;
– plata arieratelor;
– rambursarea împrumuturilor contractate;
– cheltuielile de funcţionare din sistemul de protecţie a copilului şi ale centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice;
– cheltuielile necesare furnizării energiei termice în sezonul rece 2018-2019,
– numai în cazul în care din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.
b. Cu privire la impozitul pe venit, pentru bonificaţiile care se acordă în anul 2018 se propun clarificări privind contribuabilii care beneficiază de bonificaţie, astfel:
– pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câştigul net anual şi/sau impozitul pe venitul anual, de plată;
– pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaratia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.
c. Cu privire la termene de plată şi decizii de impunere ce privesc impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:
– în cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi pentru definitivarea contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 15 martie 2019.
Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală, ce au în vedere definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 15 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.
– în cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au în vedere definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.
d. Cu privire la taxa pe valoarea adăugată, se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru următoarele categorii:
– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
– dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;
– serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.
Aceste prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată sunt prevăzute a intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2018.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.