Comunitate

Reprezentanții Apaserv Valea Jiului, la Forumul Regional al Apei

Conducerea societății Apa Serv Valea Jiului, împreuna cu specialiști din cadrul firmei, ingineri și economiști, au fost prezenți, zilele trecute la Forumul Regional al Apei “Dunăre-Europa de Est” din Sibiu.

Cele mai noi echipamente
Evenimentul a fost organizat de Aso­ciația Română a Apei și constituie cea mai importantă manifestare profe­sio­nală din România dedicată apei.
Deschiderea oficială i-a avut ca in­vi­tați de onoare pe Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Roxana Mânzatu, secretar de stat în Cancelaria Primului Ministru, Dan Ștefan Chiru, secretar de stat în Minis­terul Mediului, Apelor și Pădurilor, pri­marul Astrid Fodor, alături de alte ofi­cia­lități dar și specialiști din cadrul Asocia­ției Internaționale a Apei, Asociației Germane a Apei și Federației Europene a Asociațiilor Naționale de Apă.
Unul din punctele principale de interes l-a reprezentat expoziția de specialitate ”ExpoApa”, ajunsă la a 22-a ediție, în cadrul căreia au fost prezentate cele mai noi echipamente implicate în tra­ta­rea apei potabile și a celei uzate. De ase­me­nea, programul Forumului Regional al Apei “Dunăre-Europa de Est” 2022 a avut și un seminar organizat de Comisia Principală Proiecte și Fonduri Neram­bursabile împreună cu Ministerul Inves­ti­țiilor și Proiectelor Europene, precum și un workshop economic internațional or­ganizat de Comisia Principală Dezvol­tare Economie cu sprijinul Asociației Internaționale a Apei. Pe lângă aceste evenimente va avea loc tradiționalul concurs ”Instalare branșament sub pre­siune”, dedicat instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care trebuie să răspundă provocării de a executa un bran­șament nou la o rețea de fontă duc­tilă aflată sub presiune. (A. Năstase)