Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opţional trimestrială a dividendelor în cursul exerciţiului financiar

5 iunie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Problematica repartizării profitului şi a distribuirii de dividende este încă restrictivă şi într-un anume fel neclară în ceea ce priveşte definiţia juridică a dividendului, în condiţiile în care Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu oferă un text clar şi neechivoc.
Cu toate acestea, prin introducerea naturii dividendului în categoria fructelor civile, potrivit prevederilor art. 548 alin. (4) din Codul civil, în prezent dividendele sunt incluse în categoria veniturilor periodice prin însăşi natura lor, putând fi repartizate parţial în mod anticipat.
Asociatul/acţionarul sau, după caz, asociaţii/acţionarii societăţii au dreptul de a încasa dividende, exercitându-şi în acest fel unul din drepturile principale patrimoniale rezultate din activităţile societare.
Acest drept principal al asociaţilor/acţionarilor îl reprezintă distribuirea dividendelor din profitul înregistrat de societate.
Măsura referitoare la posibilitatea repartizării trimestriale a profitului şi, respectiv a distribuirii opţional trimestrial a dividendelor către asociaţi/acţionari, în cursul exerciţiului financiar, este inclusă în Proiectul de Lege nr. 265/2017 pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi este în procedură legislativă la Camera Deputaţilor.
Principalele modificări şi completări ale actelor normative menţionate mai sus vizează următoarele:
Alin. (3) al art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, trimestrial şi după aprobarea situaţiilor financiare anuale, astfel:
– în cursul exerciţiului financiar opţional până la 100% din profitul contabil net realizat trimestrial, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza balanţei de verificare. Această repartizare a profitului se efectuează pe baza aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, după caz;
– după aprobarea situaţiilor financiare anuale cu regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar; dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se returnează în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale.”
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la art. 67 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza balanţei de verificare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de şase luni de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
La art. 67, după alin. (2) se introduce trei noi alineate, alin. (21) – (23), cu următorul cuprins:
„În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.
În cazul în care asociaţii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 6 luni de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
Pentru sumele distribuite sub formă de dividende care provin din exerciţiile financiare anterioare anului 2016 nu se aplică prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare.”
Proiectul de lege nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie adoptată de Camera Deputaţilor, promulgată de şeful statului şi publicată în Monitorul Oficial.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
I-a furat bagajul din tren

Poliţiştii Postului de Poliţie T.F. Simeria cercetează un bărbat de 42 de ani, din judeţul Cluj, pentru furt calificat. În...

Răpitorii tinerei sechestrate în pensiunea din Haţeg, condamnaţi

Judecătoria Deva a dat sentinţa în dosarul în care doi tineri sunt judecaţi pentru lipsire de libertate în mod ilegal....

Vinovaţii exploziei de la EM Uricani, pedepse cu suspendare

În tragedia de la EM Uricani şi-au pierdut viaţa cinci mineri, iar ancheta a indicat patru persoane responsabile pentru producerea...

Închide