Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opţional trimestrială a dividendelor în cursul exerciţiului financiar

17 iulie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea materialului publicat în data de 6.06.2018, prezentăm forma finală a măsurilor adoptate privitor la repartizarea trimestrială a profitului şi, respectiv a distribuirii opţional trimestrială a dividendelor către acţionari sau asociaţi, în cursul exerciţiului financiar.
Astfel, în Monitorul Oficial nr. 595/ 12.07.2018 a fost publicată Legea nr. 165/2018 din 10.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
Principalele modificări şi completări ale actelor normative menţionate mai sus vizează următoarele:

a. Legea contabilităţii nr. 82/1991:
Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.
Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.
Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.
Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare.
Situaţiile financiare interimare sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii sau sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.

b. Legea societăţilor nr. 31/1990:
Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare.
În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.
În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii sau acţionarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare.
Dividendele plătite contrar dispoziţiilor legale se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.

c. Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei:
Membrii cooperatori au următoarele drepturi:
– să primească dividende din profitul realizat trimestrial şi, respectiv, anual, proporţional cu participarea la capitalul social.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Comentarii (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opțional trimestrială a dividendelor în cursul exercițiului financiar – TVG – Tax & Audit | 27 septembrie 2018

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Red Bull Romaniacs se implică în două proiecte sociale în Valea Jiului

În anul 2016, sub egida asocierii Enduro for Romania, organizatorii celui mai dur raliu de hard-enduro din lume, Red Bull...

Bulina neagră, 17.07.2018

Toader Tiron, bărbat din Petroşani Pentru că a fost condamnat definitiv la şapte luni de închisoare şi o pedeapsă de...

Bulina albă, 17.07.2018

Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara Pentru că a reuşit să deblocheze o investiţie de peste un milion de euro, pentru...

Închide