Comunitate

Recuperare respiratorie la Sanatoriul din Geoagiu

Magdalena Șerban
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu oferă servicii medicale di­versificate, prin integrarea unui Com­partiment de Recuperare Respira­torie, unde activează un kinetote­rapeut specialist, cu experiență în reabilitarea pacienților cu patologie bronho-pulmonară.

Pentru redobândirea calității vieții
Recuperarea respiratorie este rea­lizată de o echipă multidisciplinară care se adresează pacienților cu greutate în respirație și scăderea toleranței la efort de cauză respiratorie. Alături de trata­mentul medicamentos, aceasta ajută la scăderea senzației lipsei de aer și la creșterea capacității de exercițiu. Potrivit specialistului, scopul recupe­rării mai include reducerea frecvenței exacerbărilor BPOC/Astm bronșic, re­ducerea numărului zilelor de spita­lizare, dobândirea unui status fucncțio­nal care să ofere independență și ajutor minim din partea celorlalte persoane, precum și acomodarea fizică și psihică a persoanei, cu schimbările determi­nate de boală. Este indicată în BPOC, astm bronșic, bronșiectazii, fibroză pul­monară, pre și post chirurgie toracică, deformări toracice, sechele de tuber­culoză. Programul constă în antrena­ment membre superioare și mușchi res­piratori, tehnici de drenaj al secre­țiilor bronșice, exerciții de respirație, edu­cație terapeutică, consiliere psi­holo­gică. Pe de altă parte, este foarte important de subliniat faptul că mulți dintre cei care au trecut prin COVID au nevoie de recuperare. Conform exper­ților, aproximativ un sfert dintre cei care au avut această boală au rămas cu sechele respiratorii având capacitatea pulmonară redusă cu aproximativ 20-30 la sută. Este esential pentru cei care au înregistrat o afectare pulmonară se­veră să urmeze un program de recu­perare pentru că, în cazul lor, modelul respirator se schimbă. Mulţi dintre ei au uitat pur şi simplu cum trebuie să respire corect. Nu pot să urce scări, obo­sesc după câţiva paşi, practic nu mai pot desfăşura aceleaşi activităţi ca înainte. În ce privește instituția me­dicală, durata internării pe Compar­ti­mentul de Recuperare Respiratorie este de 10 zile, iar aceasta se face
pe baza biletului de trimitere și a car­dului de sănătate. Pentru pro­gramări puteți trimite un email la adresa [email protected] (cu următoarele date: nume și pre­nume, adresă, număr de con­tact, data dorită pentru progra­mare) sau să sunați la nu­mărul de telefon 0254-248884. “Func­țio­narea în structura unității a unui Comparti­ment de Recuperare Res­piratorie este în be­ne­ficiul pacientului, re­cu­perarea respi­ra­torie constituind o componentă im­­portantă a ma­na­ge­mentului per­soanelor cu afec­țiuni res­pi­ra­torii cronice”, a trans­mis mana­ge­rul Sanatoriului de Pneumoftiziologie din Geoagiu, Ancuța Suciu (foto).

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.