ComunitatePolitica si administratie

Răchitova, în plin proces de aplicare a Legii 231/2018

Magdalena Şerban

Prin Legea nr. 231/2018 se acordă per­soa­nelor fizice sau juridice interesate po­sibilitatea de a dobândi dreptul de proprie­tate. Deşi iniţial a fost stabilit un termen-limită până la care cei în cauză puteau să-şi solicite acest drept, acum nu mai există o dată prestabilită. La Răchitova, în anul curent lucrurile prind contur.

Au luat drumul Prefecturii
„Noile reglementări au venit să echi­li­breze şi să completeze cadrul legislativ, două noi categorii de terenuri care nu intrau în sfera de acoperire a Legii fondului funciar nr. 18/1991 devenind parte de referinţă. Aici vorbim de intravilanul aferent cons­truc­ţiilor deţinute, care au fost realizate de fos­tele cooperative de producţie, fostele aso­ciaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, respectiv terenul aferent casei de locuit şi anexelor go­s­po­dăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate. În ce ne priveşte, de la începutul anului până la ora actuală am dat cinci titluri de pro­prietate, iar validate sunt peste 100 de cereri. Dintre ele, circa 85 le trimitem la judeţ pentru scrierea titlului de proprietate. De asemenea, în lucru au mai rămas undeva la 25 de dosare pe care urmează să le transmitem Prefecturii Hunedoara. Vreau să readuc la cunoştinţa cetăţenilor că încă se pot depune solicitări pentru Legea 231. Se încadrează satul Răchitova, deoarece doar aici nu a fost zonă cooperativizată, restul localităţilor aparţinătoare fiind coo­perativizate, iar oamenii şi-au dobândit deja titlul de proprietate. Oricum, suntem într-un stadiu avansat cu aplicarea acestei legi”, a spus Liviu Simedroni (foto), primarul co­mu­nei Răchitova. Mai trebuie adăugat că so­li­citanţii trebuie să îşi depună documentaţia topografică (PAD şi proces verbal de ve­ci­nătate) întocmită de către un topograf au­torizat, iar după primirea titlului de pro­prietate asupra imobilelor, proprietarii mai au nevoie de completarea documentaţiei pentru înscrierea în C.F. Cele enumerate im­plică cheltuială proprie.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.