Comunitate

Răchitova: Asigurați financiar până la finele anului

Magdalena Șerban

Deși majoritatea administrațiilor pu­blice din județ se plâng de faptul că alocările bugetare pentru capitolele ce țin de plata asistaților social și a celor cu indemnizații pentru persoanele cu handicap se află la fundul sacului, din sep­tembrie fiind descoperite, la Răchitova nu există o astfel de situa­ție. Ba mai mult, s-au pus bani la ciorap și pentru a se putea onora cota de cofinanțare la proiectele europene aflate în desfășurare, respectiv pentru suportarea cheltuielilor neeligibile.

Fără pericol de blocare
„Suntem în echilibru din acest punct de vedere, neexistând risc de neplată. Nici nu avem mulți beneficiari, și asta este adevărat, dar oricum ar fi, nu întâmpinăm obstacole în a le asigura acest drept. Sunt cam zece localnici cu îndemnizații și tot atâția, la Legea 416. În rest, programul european de moderni­za­re a dispensarului uman este în im­ple­mentare, se lucrează la acest obiectiv, așa că a fost necesar să fim pregătiți cu cota de cofinanțare pentru anul curent. Deocamdată, prin Grupul de Acțiune Locală Țara Hațegului – Ținutul Pădu­re­nilor prin care l-am accesat și câștigat nu mai putem depune și alte investiții (acestea sunt prevederile), însă vedem care va fi următoarea prioritate. Aștep­tăm roadele documentației accesate prin Anghel Saligny, axă națională prin care dorim să modernizăm drumuri de la nivel teritoral. De cel pentru in­tro­du­ce­rea rețelei de gaz metan încă nu știm nimic concret, purtându-se discuții și urmând să ni se comunice tuturor. Prin Programul Național de Redresare și Re­ziliență – PNRR avem depusă rea­bi­li­ta­rea școlii gimnaziale din comună, iar pe fonduri de mediu vrem o stație de în­cărcare electrică, cu două puncte. Deci ar mai fi lucruri de concretizat pe urma demersurilor făcute. Doar atrăgând fon­duri externe reușim să construim ziua de mâine”, a punctat Liviu Simedroni (foto), primarul din Răchitova.