Politica si administratie

Răchitova: Adeverințele pentru APIA, în sarcina administrației locale

Magdalena Șerban

Campania de transmitere elec­tronică a ade­­verințelor fermie­rilor către APIA este în plină desfășurare la Răchitova, iar aceia care întâmpină greutăți cu întocmirea do­sa­rului, fiind la prima solicitare a subven­țiilor, sunt sprijiniți de reprezentanții pri­mă­riei. Ter­menul limită de de­punere a ce­rerii unice de plată este 16 mai 2022.

Sursă de venit
„După cum s-a practicat și în 2021, fermierii nu trebuie să se prezinte per­sonal în scopul eli­berării adeverinței ne­ce­sare pentru depunerea cererii unice pentru subvențiile aferente acestui an la APIA. Primăria trimite aceste ade­verințe către APIA, în regim online. Doar dacă sunt ceva modificări în exploatațiile agri­cole (cum­pă­rare/vânzare/arendare de teren) trebuie să fim anunțați pentru a le opera în do­cu­mentația de la Registrul Agricol. Însă avem nevoie de acordul fie­căruia pentru a-i putea transmite ade­verința. În baza tabelului, oa­menii sunt con­tactați ca să li se ceară con­sim­ță­mântul. Există o cotă mare de fermi­eri la nivel teritorial, pentru mulți dintre ei agricultura fiind ocupația de bază. Ce mă bucură este că în această perioadă nu am întâmpinat necazuri cu incendiile de ve­ge­tație, mulți colegi de breaslă confruntându-se cu astfel de situații. Sper ca lumea să rămână la fel de liniștită și să conștientizeze că focul nu doar că devine pe­riculos mai cu seamă când nu e supravegheat, ci poate aduce și amenzi usturătoare dacă nu au aprobările legale de la Agenția pentru Pro­tecția Mediului și permisul de lucru cu focul, solicitat de la primărie. Conform legii, toți cei care incendiază ilegal terenurile pot fi sanc­țio­nați cu amendă de la 3000 de lei până la 6.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 25000 de lei până la 50.000 de lei pentru persoanele juri­dice”, a pre­cizat edilul local din Răchitova, Liviu Simedroni (foto).

Un drept european
Reamintim că în calitate de stat mem­bru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene prin aplicarea sche­melor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoa­relor națio­nale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a pro­ducătorilor agricoli. Acestea sunt schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistri­bu­ti­vă, plata pen­tru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic, res­pectiv măsurile compensatorii de dezvol­tare rurală (Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se con­fruntă cu con­strângeri naturale sau alte constrângeri spe­cifice PNDR 2014-2020) și ajutoarele na­ţio­nale tranzitorii care se acordă în sectorul ve­ge­tal şi zootehnic. Începând cu anul anul curent, fermierii pot semna cererile unice de plată folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul de­sem­nat să gestioneze cererea, despre faptul că se dorește să se semneze elec­tronic. Semnătura electronică trebuie apli­cată pe cererea unică de plată descărcată din aplicația IPA-Online, la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii unice de plată, se vor semna, de ase­menea, electronic la aceeași dată.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura