ActualitatePolitica si administratie

Protectorii patrimoniului și-au primit diplomele

Ieri, cu prilejul Zilei Patrimoniului Mon­dial UNESCO din România, Consiliul Jude­țean Hunedoara a fost gazda întâlnirii cu participanții la atelierele din cadrul cursului de formare „Protectorii patri­mo­niului”, derulat în cadrul proiectului „Ca­pitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”, finanțat prin gran­turile SEE 2014-2020, prin Programul RO-Cultura.

Peste așteptări
Alături de președintele Laurențiu Nistor, care a transmis un mesaj de bun-venit celor prezenți, au fost managerul de proiect din partea Fundației Mihai Eminescu Trust, Michaela Türk, lectorul cursului Protectorii patrimoniului, Leo Orellana, președintele Fundației Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend, și vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Alin Țambă.
Obiectivul esențial al proiectului vizează restaurarea și revitalizarea Cetății Sarmize­getusa Regia, atât prin protejarea, conser­varea și punerea în valoarea a incintei fortificate, cât și prin implicarea comunității locale în activitățile de promovare a acestui patrimoniu valoros din Munții Orăștiei, aflat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
„Numărul participanților a depășit aș­tep­tările noastre și m-am bucurat să aflu că la aceste cursuri au venit alături de noi an­tre­prenori în turism și reprezentanți ai admi­nis­trației publice din zona cetăților dacice, ghizi de turism independenți și de la Centrele de Informare Turistică, elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie, pro­fesori de la școlile gim­naziale Orăștioara de Jos, Beriu și Boșorod – toate trei din zona cetăților -, specialiști de la instituțiile jude­țe­ne cu atribuții în ad­mi­nistrarea, cercetarea și protecția Cetății dacice Sarmizegetusa Regia”, a declarat pre­ședintele Laurențiu Nistor în debutul întâlnirii.
Împreună cu partenerii din cadrul pro­iectului, Møre og Romsdal County Council din Norvegia și Fundația Mihai Eminescu Trust din Sighișoara, cu echipa de arheologi implicată în cercetarea și supravegherea lucrărilor din sit, Consiliul Județean Hunedoara va reuși, cu certitudine, să ofere o nouă imagine Sarmizegetusei, mai apro­piată de realitatea antică şi, totodată, mult mai accesibilă publicului larg care vizitează unul dintre cele mai importante situri ale antichităţii europene.
Le dorim tuturor celor care au primit diploma de participare la curs și însemnele de „Protectori ai patrimoniului” mult succes în acțiunile pe care le vor desfășura în continuare, fiecare în domeniul său de activitate, de promovare a Cetății dacice Sarmizegetusa Regia, cât și a întregului patrimoniu istoric și cultural al județului Hunedoara, au anunțat reprezentanții Con­siliului Județean Hunedoara. (A.N.)