Proiecte pentru atragerea turiştilor la Castelul Corvinilor

Adriana Năstase

În ultimii ani, Castelul Corvinilor a primit din ce în ce mai mulţi vizitatori dornici să afle secretele celui mai frumos monument gotic. Este nevoie de dezvoltarea acestei zone, astfel încât atunci când turistul îşi propune să meargă la Castelul Corvinilor din Hune­doara, să fie nevoit să aloce măcar o zi în­treagă tuturor activităţilor pe care le poate desfăşura aici.


În prezent, în curtea castelului se regăsesc două muzee: Muzeul de Arheologie, Istorie şi Etnografie Hunedoara şi Casa Breslelor. Pe lângă acestea, două investiţii private atrag şi ele o mulţime de vizitatori: Muzeul Tre­nuleţelor şi Expoziţia Permanentă „Paşii României prin socialism şi democraţie” (sau „Muzeul Comunismului”, cum i se mai spune). În continuare vom prezenta toate pro­iectele legate de direct sau indirect de Castelul Corvinilor.
„O lucrare absolut necesară o reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii şi a stan­dar­delor şi condiţiilor de trafic pe Strada Caste­lului, acesta fiind practic drumul pe care îl parcurg vizitatorii atunci când ajung la Castelul Corvinilor. Ambiţiosul proiect are va­loarea de 21.104.805,64 de lei, adică apro­ximativ 4.531.359,24 de euro, iar finanţarea provine din fonduri europene. Durata de rea­lizare a lucrărilor este de 57 luni, mai precis până în 28 februarie 2023. Ter­me­nul de începere a lucră­rilor este luna mai a anu­lui 2021”, afirmă Dan Bobouţanu (foto) pri­marul mu­ni­cipiului Hu­nedoara.
De asemenea, zona de acces în curtea Cas­telului Corvinilor va fi şi ea mo­di­ficată, prin ame­najarea unui parc etno­grafic „Ţinu­tul Pădurenilor” în zona din spatele Casei Bres­lelor, la intersecţia Străzilor Voinii, Cas­telului şi Constantin Bursan. Parcul va cu­prinde următoarele tipuri de construcţii: gospodării, ateliere (moară, piuă, teasc ulei, fierărie, varniţă, cazan ţuică), biserică din lemn. În contextul etnografic al judeţului Hu­ne­doara, Va fi reorganizat circuitul de vizi­tare al castelului prin amenajarea la inter­secţia Străzilor Voinii, Castelului şi Constantin Bursan a unei noi intrări, prevăzute cu case de bilete adecvate fluxului de vizitatori. De-a lungul străzii Castelului, vor fi amenajate spaţii co­mer­ciale care să corespundă tuturor normelor din domeniu, astfel încât aceste activităţi să se desfăşoare într-un mod civilizat. Gardul ce delimitează domeniul Castelului Corvi­nilor este uzat fizic şi moral. Acesta va fi înlocuit cu unul adecvat, în armonie cu Cas­telul, iar zidul care îl susţine va fi şi el re­parat.
Alt proiect ambiţios care vizează zona Cas­telului Corvinilor este realizarea unui parc tematic medieval. Acest proiect presupune valorificarea turistică a grădinii şi şanţurilor Castelului Corvinilor printr-o serie de re­staurări şi amenajări. Astfel, vor fi con­struite două podeţe peste pârâul Zlaşti, completate cu alei, va fi refăcută moara, în care vor fi amenajate expoziţii, va fi amenajat un loc de joacă pentru copii şi un amfiteatru, o scenă demontabilă, un ansamblu de scări care vor intra din albia râului Zlaşti în şanţul sec, pe sub podul mobil ce leagă Castelul cu galeria suspendată aferentă turnului Nebojsa. Aleea va continua în grădina Cas­telului Corvinilor, unde se vor ame­naja următoarele obiective turis­tice: poligon de tir cu arcul, arenă pentru turnir, grajduri pen­tru cai, căsuţe pentru meş­teşuguri şi artizanat.
Cantitatea mare de com­po­nente artistice din piatră care provin din Castelul Corvi­nilor sau de la restaurările pe care le-a suportat şi care se găsesc în de­pozitele Muzeului impune amenajarea unei expoziţii de acest tip în Curtea Husarilor. Realizarea acestui nou obiectiv va duce, pe lângă valorificarea bo­gatului patri­moniu, la o mai bună înţe­legere de către vizitatori a evoluţiei monu­mentului cât şi la prelungirea vizitei în Castel şi a şederii în oraşul nostru.
Se va realiza, de asemenea, ambientarea Castelului Corvinilor cu expoziţii şi piese de mobilier. O altă încăpere care poate constitui un exemplu în ceea ce priveşte proiectele din Castelul Corvinilor în etapa post-re­stau­rare este Pivniţa de vinuri. Şi acest spaţiu urmează a fi ambientat astfel încât să ilus­treze pe deplin denumirea.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare