Actualitate

Proiecte de restaurare prin PNRR la cetăţile Sarmizegetusa Regia şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Terasa a X-a de la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia şi intrarea în Forul lui Traian, de la cetatea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, vor fi restaurate şi puse în valoare prin două proiecte pe care Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara le va derula prin Programul Naţional de Redresare şi Re­zilienţă.

Vie amintirea înaintașilor
Cele două obiective au fost incluse în cadrul rutelor culturale şi turistice la nivel naţional pentru care se acordă finanţare, consilierii judeţeni aprobând, la rândul lor, ca proiectele să poată fi încărcate în aplicaţia de finanţare.
„Cu ajutorul fondurilor accesate prin PNRR, avem în plan conservarea, res­ta­u­rarea şi punerea în valoare a Terasei a X-a din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, fosta capitală a Regatului Dac din vremea lui Decebal, precum şi restaurarea intrării şi conservarea componentelor litice de la Forul lui Traian din cadrul sitului Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitală a pro­vinciei romane Dacia. Sunt două obiective valoroase, care ne fac cinste şi de care tre­buie să ne îngrijim pentru a păstra vie amin­tirea înaintaşilor noştri”, a transmis preşe­din­tele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.
Proiectul de restaurare şi punere în valoare a Terasei a X-a, din cetatea Sarmizegetusa Regia, este evaluat la 11,36 milioane de lei. Termenul de realizare a investiţiei este de 25 de luni, din care 5 luni pentru proiectare, iar restul pentru execuţie.
În cazul intrării în Forul lui Traian, de la ce­tatea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, proiectul a fost calculat la o valoare de 12,61 milioane de lei. Proiectul ar urma să fie realizat în 36 de luni, din care 6 luni sunt rezervate pentru partea de proiectare.
Mai multe castre romane, cetăţi dacice sau muzee vor fi promovate de Consiliul Jude­ţean Hunedoara şi incluse pe diverse trasee te­matice recunoscute la nivel naţional, după ce instituţia administrativă a câştigat fi­nanţările necesare prin proiecte depuse prin PNRR.
Potrivit CJ Hunedoara, în urma evaluării din luna iulie, Ministerul Investiţiilor şi Proiec­te­lor Europene a acceptat cinci astfel de pro­iecte, în valoare totală de 2,33 milioane euro, finan­ţa­rea fiind obţinută pe Componenta 11- Turism şi Cultură, din cadrul PNRR. (A. Năstase)