Procedura simplificată de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 30.01.2019, Proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2856/ 2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În Referatul de aprobare a proiectului de ordin sunt conţinute, în principal, următoarele modificări propuse:
1.– elaborarea modelului şi conţinutul formularului „Declaraţie pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.
2.– transmiterea declaraţiei pe proprie răspundere exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi semnarea olografă a acesteia de către administratorii şi asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
3.– depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei de menţiuni – formular 010 împreună cu dovada transmiterii declaraţiei pe proprie răspundere fără erori de validare.
4.- neîncadrarea la risc fiscal ridicat a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care la organul fiscal competent este transmisă declaraţia pe proprie răspundere fără erori de validare.
5.– evaluarea riscului fiscal a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care acestea nu transmit electronic declaraţia pe proprie răspundere precum şi în situaţia în care aceasta nu conţine semnăturile olografe ale administratorilor şi asociaţilor/acţionarilor persoanei impozabile.
6.– înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanelor impozabile care transmit declaraţia pe proprie răspundere, de către compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent.
7.– emiterea de către compartimentul de specialitate a deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA în ziua depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care este însoţită de dovada depunerii declaraţiei pe proprie răspundere, declaraţie care conţine semnăturile olografe ale administratorilor şi asociaţilor/acţionarilor persoanei impozabile.
8.– transmiterea către compartimentul de evaluare a documentaţiei privind solicitarea înregistrării în scopuri de TVA după aprobarea deciziei de înregistrare în scopuri de TVA în vederea verificării în termen de 15 zile, de la data depunerii solicitării, a datelor înscrise în declaraţia pe proprie răspundere.
9.– în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, compartimentul de evaluare constată că informaţiile înscrise în declaraţia pe proprie răspundere nu corespund datelor disponibile în evidenţele organului fiscal, transmiterea către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a adresei în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun, adresă la care este anexată solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA precum şi declaraţia pe propria răspundere.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.